Portal:

Hulteneindsestraat

HULTEN prijs op aanvraag

Kenmerken

aanvaarding: in overleg
grondtype: Landbouwgrond
oppervlakte: 3.32.30 ha

Foto's

Bekijk alle foto's

Voor gedetailleerde informatie download brochure.

PERCEEL LANDBOUWGROND
De kavel ligt tegen (gescheiden door de provinciale weg) de woonwijk Reeshof te Tilburg.

Mooi verkaveld perceel landbouwgrond. De grondsoort betreft vochthoudende zandgrond met een teeltlaag van ca. 20-30 cm. Zeer geschikt voor vollegrondstuinbouw.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is als volgt:
2020: Prei
2019: Spinazie
2018: Spinazie
2017: Pastinaak

Kwaliteit
Goede vochthoudende zandgrond.

Ontwatering
Via omliggende (weg-)sloten.

Staat van onderhoud
De percelen verkeren in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Met een dam direct ontsloten aan de openbare verharde weg.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend
Gemeente Gilze en Rijen, sectie M, nummer 263, oppervlakte 0.74.90 ha
Gemeente Gilze en Rijen, sectie M, nummer 264, oppervlakte 2.57.40 ha
Totaal                                                                                          3.32.30 ha

Privaatrechtelijke bepalingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Herinrichtingsrente
Volgens het kadastraal bericht rust er geen herinrichtingsrente meer op het aangeboden perceel.

Jachtrecht
De jacht is niet verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Gilze en Rijen en heeft daarin de enkelbestemming 'Agrarisch' en de dubbelbestemming 'Waarde - Landschap - 1'.
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juli 2013 en nadien in werking getreden.

Diashow

Routebeschrijving

Plan route

Contactpersoon

Frans Merkens RT RM

Neem contact op