Ruimtelijke ontwikkeling

Een specialist die thuis is in jouw regio, de ruimtelijke mogelijkheden in jouw sector kent en beschikt over een krachtig netwerk. Dat krijg je als je een adviseur van Van den Berk & Kerkhof inschakelt.

Vandaag de dag is de ruimte in de omgeving van je vastgoed enorm bepalend voor de mogelijkheden en ontwikkelingen, en heeft daarmee dus een grote invloed op de waarde van je vastgoed. Welke bestemming heeft het, hoe groot is het bouwvlak, zijn nog uitbreidingen mogelijk, zijn wijzigingen mogelijk, is dat gebruik ook toegestaan, en zo niet, wat dan?
Allemaal vragen die hun antwoord vinden in ruimtelijke plannen van de overheid. De belangrijkste daarin is het bestemmingsplan, aangezien die alles regelt over wat wel of niet mag en kan.

Meerwaarde creëren voor particulieren en bedrijven

Met het bestemmingsplan krijgt iedereen te maken of je nu burger of ondernemer bent. Als je ontwikkelplannen hebt met je vastgoed, of wilt weten wat je ermee kunt. Ontwikkelen doe je om de waarde van je vastgoed te behouden, klaar te maken voor verkoop of verhuur, of alvast te anticiperen op de toekomst.

Wat kun je doen om meerwaarde te creëren?

En daar zit nu juist onze kracht. Kennis hebben van ruimtelijke plannen en hoe dát in te zetten. En daarbij maakt het niet uit of je het wel of niet gaat realiseren, het gaat erom dat je in ieder geval de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden, van je vastgoed kent.

Waaraan moet je dan denken?

Je wilt je agrarische bedrijf beëindigen en omzetten naar een zorgboerderij. Je hebt een perceel dat “warm” ligt om ontwikkeld te worden voor woningbouw. Je wilt je loods uitbreiden en een kantoor bijbouwen. Zou het lukken om je boerderij te splitsen in twee woningen? Is het herbestemmen, projectontwikkeling, wijziging van het bestemmingsplan?

Wij kunnen je daar volledig in adviseren en de regie voeren in het proces dat hoort bij die ontwikkeling. Wil je hierover meer weten, klik dan op onderstaande buttons.

Wijziging bestemmingsplan

Heb je te maken met een bestemmingsplanwijziging of wil je in verband met nieuwbouw of verbouwingsplan, een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aanvragen?

Projectontwikkeling

Heb je een perceel grond dat “warm” ligt? Of denk je eraan om zelf een project te ontwikkelen voor woningen? Of is het transformeren van je bedrijfspand tot appartementen wellicht een goed idee?

Herbestemmen

Wil je je agrarisch bedrijf of oude bedrijfspand herbestemmen voor een ander gebruik? Zorgboerderij, kinderopvang, timmerwerkplaats, medisch centrum? Wat komt daar allemaal bij kijken?

Transformeren

Je krijgt je pand maar niet verkocht. Zijn er nog andere opties? Kun je het misschien geschikt maken voor een ander gebruik?

Herstructurering bedrijventerreinen

Veel bedrijventerreinen kampen met verouderd vastgoed. Door toegenomen leegstand en veroudering van het vastgoed lopen terreinen het gevaar in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Dat vraagt om daadkracht van gemeenten, maar vooral ook van de eigenaren van dat verouderde vastgoed.

Plattelandswoning

Je krijgt te horen dat een herbestemming tot Wonen niet gaat lukken? Zou de oplossing de Plattelandwoning kunnen zijn?

Zoekservice