Knegsel – Oeyenbos

EEN PERCEEL LANDBOUWGROND
Een perceel landbouwgrond gelegen aan Oeyenbos te Knegsel. Het perceel heeft een oppervlakte van 5.68.01 ha. Er een beregeningsput aanwezig, tevens is er in het perceel een beregeningsleiding gelegen (welke buiten werking is). Het betreft zandgrond met een teeltaarde van ca. 20 tot 30 cm. Het perceel is op wisselende hoogte gelegen en ontsloten middels een openbare, verharde weg.

Teeltplan
Het perceel is de laatste jaren in gebruik geweest voor de teelt van:
– 2023: maïs
– 2022: maïs
– 2021: bieten

Kwaliteit
Het perceel is op wisselende hoogte gelegen. De grondsoort betreft veldpodzolgronden; lemig fijn zand. Teeltaarde ca. 20 tot 30 cm. De grond is overwegend in het verleden afgegraven (gele grond eruit gehaald). Op het perceel staat een boom. Deze is niet monumentaal of beschermd. Indien koper het wenselijk acht de boom te verwijderen, is er een kapvergunning nodig.

Ontwatering
Aan het perceel grenzen geen sloten. Het perceel is niet gedraineerd. Er is een beregeningsput aanwezig (doch er gaat geen beregeningscapaciteit over naar koper).

Bereikbaarheid
Het perceel is gelegen aan de openbare, verharde weg, Oeyenbos. De perceelsgrens ten zuiden/westen van het perceel beschikt over een houtwal/houtsingel met een breedte van ca. 1,50 m¹ en lengte van ca. 150 m¹.

Oplevering
De percelen worden opgeleverd vanaf 1 januari 2025, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Privaatrechtelijke bepalingen
Percelen Vessem M 820 en 822 zijn belast met een Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Brabant Water N.V.

Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave van kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot 5 juni 2024, 12.00 uur.
Het bijgevoegde inschrijfformulier dient dan samen met een geldig legitimatiebewijs aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars, Taxateurs en Adviseurs
Gevestigd Eindhovenseweg 30b, 5683 KH Best.
Telefoonnummer: 0499 – 37 55 65, e-mail: best@berkkerkhof.nl

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres Oeyenbos
Postcode 5511 PB
Plaats Knegsel
Land Nederland
Overdracht
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Ontsluiting via openbare verharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 5.68.01 ha