Deurne – Voorpeelweg

Vrij gelegen perceel landbouwgrond

Verkoop via inschrijving

Inschrijven is mogelijk tot 13 mei 2024 om 12.00 uur
Het inschrijfformulier dient dan aanwezig te zijn op het kantoor van de notaris:
Hannelie Jagtenberg Notariaat Deurne, gevestigd De Poort 7, 5751 CN Deurne

Een mooi verkaveld en goed bewerkbaar perceel landbouwgrond.

De kavel is aaneengesloten en heeft een directe toegang tot de openbare verharde weg.

De percelen zijn op vergelijbaar en iets hoger gelegen dan de omliggende percelen.

De bouwvoor is ca. 20 tot 25 centimeter.

De kavel is geheel in gebruik als grasland.

De verkoop geschied per inschrijving.

Teeltplan
2021: grasland
2022: grasland
2023 grasland

Staat van onderhoud
Kwalitatief redelijke zandgrond.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt door middel van sloten. De naastgelegen sloot behoort niet tot het aanbod en is ook geen eigendom van verkoper.

Eris/zijn geen beregeningsput(ten) aanwezig.

De percelen zijn niet gedraineerd.

Bereikbaarheid
De percelen zijn gelegen aan openbare verharde weg.

Oplevering
De percelen worden opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Privaatrechtelijke bepalingen
Op de percelen rusten geen privaatrechtelijke beperkingen.

Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave van kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening
WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond. Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres Voorpeelweg
Postcode 5754 RH
Plaats Deurne
Land Nederland
Overdracht
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Grasland
Ontsluiting via openbare verharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 2.58.30 ha