Heusden – Polderweg 55

EEN MELKGEITENBEDRIJF OP BASIS VAN EEN RECHT VAN OPSTAL
Een prachtig melkgeitenbedrijf voor 384 melkgeiten in gebruik op basis van een recht van opstal wordt aangeboden in het buitengebied van Heusden. Een goed onderhouden melkgeitenstal uit het bouwjaar 1999 en 2009 met een oppervlakte van ca. 2.125 m². De verkoop betreft het recht van opstal lopende tot en met 1 januari 2026. De huidige vergoeding voor het recht van opstal bedraagt € 841,- per maand exclusief 21% btw.

Melkgeitenstal
De melkgeitenstal is gebouwd in 1999 en 2009. Het gebouw is opgetrokken uit steen (spouw) met daarboven damwandprofielplaten. Het dak is gedeeltelijk met asbestvrije golfplaten en gedeeltelijk met sandwichpanelen gedekt. De vloer is uitgevoerd in beton. De dragende constructie bestaat uit stalen spanten. Er is dakisolatie (Dupanel en sandwichpanelen) toegepast. De oppervlakte is ca. 85,00 x 25,00 = 2.125 m².

Indeling:
– 4 potten voor totaal 384 melkgeiten met ijzerwerk hokinrichting, handmatige voedering, voermenger, vlotterbakken, gedeeltelijk strozolders;
– melkstal 2 x 24 Rapid Exit;
– twee melktanks van 8.000 liter respectievelijk 4.350 liter (merk Mueller) met boiler, warmteterugwinning, voorkoeler.

Diversen
– erfverharding van klinkers;
– 7 polyester voersilo’s.

Duurzame en energetische voorzieningen
Op het dak van melkgeitenstal liggen 800 zonnepanelen. Er is een SDE-beschikking aanwezig. De subsidieperiode is gestart op 1 november 2017 en eindigt op 31 oktober 2032. De subsidiabele jaarproducties bedraagt 200,00 Mwh/jaar. Het maximaal te verlenen subsidiebedrag over de gehele looptijd bedraagt ( € 147,00 – € 44,00 x 3.000,000 MWh) = € 309.000,00. De maximale subsidie per heden bedraagt € 220.865,-.

Vergunningen
Het melkgeitenbedrijf valt met zijn omgevingsvergunning (milieu) onder de locatie gelegen aan Polderweg 53 te Heusden (gem. Asten). Er is op deze locatie vergunning voor het houden van 25 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, 227 opfokgeiten van 61 dagen tot en met 1 jaar, 150 opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen en 384 geiten ouder dan 1 jaar. De ammoniakemissie bedraagt 1.051,20 kilogram per jaar.

Het bedrijf beschikt niet over een Nb-vergunning. Er is een PAS-melding gedaan. Vanaf 1 januari 2024 mogen er op deze locatie de volgende dieren worden gehouden: 384 melkgeiten van 1 jaar en ouder, 227 geiten van 1 jaar en ouder en 150 jonge geiten tot 60 dagen oud.

Kadastrale gegevens
Gemeente Asten, sectie P, nummer 1482, groot 2.614 m²

Bijzondere private bepalingen
Het recht van opstal is van tijdelijke aard en is gevestigd op 1 januari 1999. Het huidige tijdvak loopt van 1 januari 2016 tot 1 januari 2026. De huidige vergoeding voor het recht van opstal bedraagt € 841,- per maand exclusief 21% btw. Deze wordt jaarlijks verhoogd conform het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie vastgesteld door CBS. Grondeigenaar staat open voor verlenging van het recht van opstal.

Ten laste van aan de eigenaar toebehorend perceel is een erfdienstbaarheid van weg gevestigd om te komen en te gaan van en naar de openbare weg zodat de opstalhouder de melkgeitenstal aan de voorzijde kan bereiken.

Nutsvoorzieningen
Het object is aangesloten op de voorzieningen water, elektra en glasvezel.

Onderhoudstoestand
Het object verkeert, daarbij het bouwjaar in ogenschouw nemende, in een goede staat van onderhoud.

Levende have
De levende have is ter overname. Er zijn 700 dieren aanwezig en er is sprake van hoogwaardig fokmateriaal met een bovengemiddeld hoge melkproductie en hoge gehalten.

Btw
Het volledige bedrijf is btw plichtig. Artikel 37 letter D van de Wet Omzetbelasting 1968 is van toepassing.

Beschikbaarheid
Het object is per direct beschikbaar.

Locatie
Het melkgeitenbedrijf is gelegen aan een openbare, verharde weg in het buitengebied van Heusden. De dagelijkse voorzieningen in Heusden liggen op ca. 1 kilometer afstand. Nationaal Park De Groote Peel is gelegen op ca. 5 kilometer afstand.

Bestemmingsplangegevens
Op het perceel rust de bestemming Agrarisch – Agrarisch bedrijf met de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2 en de functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – geiten en schapenhouderij.

Kenmerken
Aanmeldingsreden prijs op aanvraag
Adres Polderweg 55
Postcode 5725RV
Plaats Heusden
Land Nederland
Overdracht
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Agrarisch bedrijf
Bedrijfstype Rundvee
Diersoort Melkveehouderij
Ontsluiting Via openbare, verharde weg, Polderweg
Bouwjaar 1999 en 2009
Oppervlakte en inhoud
Omgevingsvergunning

Het melkgeitenbedrijf valt met zijn omgevingsvergunning (milieu) onder de locatie gelegen aan Polderweg 53 te Heusden (gem. Asten). Er is op deze locatie vergunning voor het houden van 25 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, 227 opfokgeiten van 61 dagen tot en met 1 jaar, 150 opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen en 384 geiten ouder dan 1 jaar. De ammoniakemissie bedraagt 1.051,20 kilogram per jaar.

Het bedrijf beschikt niet over een Nb-vergunning. Er is een PAS-melding gedaan. Vanaf 1 januari 2024 mogen er op deze locatie de volgende dieren worden gehouden: 384 melkgeiten van 1 jaar en ouder, 227 geiten van 1 jaar en ouder en 150 jonge geiten tot 60 dagen oud.