Wernhout – Oude Weimerstraat

PERCEEL LANDBOUWGROND MET TRAYVELD/CONTAINERVELD
Een perceel landbouwgrond met containerveld, boogkas en tunnels en mogelijkheid voor teeltondersteunende voorzieningen op de volledige oppervlakte. Indien gewenst, zal verkoper de aanwezige voorzieningen verwijderen.

Het perceel is gelegen aan Oude Weimerstraat te Wernhout. Het perceel heeft een grootte van ca. 4.88.12 ha. Het perceel is niet gedraineerd. Wel is er de mogelijkheid om de grond te beregenen. Het perceel beschikt over een zelfstandige elektriciteitsaansluiting.

Het volledige perceel mag worden ingericht met tijdelijke en permanente teeltondersteunende voorzieningen. Op het perceel is een trayveld/containerveld aanwezig alsmede een boogkas, tunnels en stellingen.

Trayveld
Bouwjaar: 2020
Oppervlakte: ca. 1.00.00 ha
Pad: beton

Bestaat uit antiworteldoek boven folie, op afschot met opvanggoot, put en silo voor wateropvang. Daarnaast is het trayveld voorzien van ondergrondse beregening. Met waterbassin (bouwjaar 2020) ca. 3.500 m³, in twee delen: schoonwater (2.000 m³) en vuilwater (1.500 m³).

Boog foliekas
– Oppervlakte: ca. 6.720 m²
– Bouwjaar: 2018
– Dek: boogkappen met plastic folie
– Goten: 6 teeltgoten per 8 m²-tralie

Tunnels
– Oppervlakte: ca. 1.786 m²
– Bouwjaar: 2012
– Gevels: rolscherm en windbreekgaas
– Dek: boogkappen met plastic folie, 3 kappen met 1-zijdig gootluchting
– Goten: 7 teeltgoten per tralie met druppelinstallatie

Stellingen
– Oppervlakte: ca. 6.000 m²
– Bouwjaar: 2013
– Goten: Gegalvaniseerde teeltgoten met bogen met regenkappen

Schuur
– Oppervlakte: ca. 90 m²
– Goothgoote: ca. 2,5 m
– Fundering: op staal
– Gevels: hout
– Dakbedekking: golfplaten
– Dragende constructie: houten spanten

Indeling:
– opstelling beregeningscomputer t.b.v. het watersysteem voor het trayveld.

Waterbassin
– bouwjaar 2020
– ca. 3.000 m³, in twee delen; schoonwater (2.000 m³) en vuilwater (1.500 m³)
– ten behoeve van het trayveld

Kwaliteit
Op gelijke hoogte gelegen zandgrond.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een redelijke staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is op twee plaatsen ontsloten aan de openbare verharde weg, Oude Weimerstraat te Wernhout. De belendingen betreffen percelen landbouwgrond en agrarische bedrijven.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Privaatrechtelijke beperkingen
De kadastrale percelen Zundert T 515, 517 en 518 zijn belast met een herinrichtingsrente.

Jachtrecht
Het jachtrecht is niet verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht rusten er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

Overdrachtsdatum
Het perceel is in overleg beschikbaar.

Kenmerken
Aanmeldingsreden prijs op aanvraag
Adres Oude Weimerstraat
Postcode 4884
Plaats Wernhout
Land Nederland
Overdracht
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Grasland
Ontsluiting via openbare verharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 4.88.12 ha