Schaderecht

Wat is schaderecht?

Met schaderecht wordt in deze bedoeld dat je schade leidt door een rechtmatig besluit van een overheid. De overheid staat dan wel in haar recht, maar je ervaart wel degelijk een nadeel en krijgt met allerlei gevolgen te maken. En dat nadeel kan zijn een vermindering van de waarde van je vastgoed, een vermindering van inkomen, allerlei extra kosten. Allemaal gevolgen van dat ene besluit.

Gevolgen waarvoor in de betreffende wetgeving een schaderegeling is opgenomen, maar dan nog voelt het als een onrecht en rijst daarbij de terechte vraag en zorg dat ook alle schade te lijden of geleden schade ook wordt vergoed.

Je kunt direct en indirect schade lijden. Is sprake van ontneming van je eigendom of krijg je te maken met effecten voor je vastgoed als gevolg van ontwikkelingen op een naburig perceel?

Bij Van den Berk & Kerkhof ben je aan hét juiste adres

Van den Berk & Kerkhof kan bogen op een jarenlange ervaring met schaderecht. Kennen de wetgeving en jurisprudentie. Kunnen adviseren in het minnelijke, maar ook in het gerechtelijke traject. 

We staan bekend om onze gedrevenheid om in de belangenbehartiging van onze klanten tot het uiterste te gaan. Onze betrokkenheid met een zaak komt voort uit de passie om het recht te laten zegevieren.

Onteigening

Krijg je te maken met ontneming van je eigendom door een overheid (denk daarbij aan Rijkswaterstaat, Provincie, gemeente, Waterschap, Prorail) dan is het zaak om je daarin vanaf het eerste moment te laten adviseren zodat we een passende en maximale schadeloosstelling voor je kunnen bewerkstelligen.

Planschade & nadeelcompensatie

Wil je een aanvraag tot planschade of nadeelcompensatie indienen? Met alleen een bedrag claimen, ben je er niet. Zo’n verzoek tot schadevergoeding dien je te motiveren en te onderbouwen. 

WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeenten)

Een aangetekende brief van de gemeente ontvangen met de aankondiging dat ze een voorkeursrecht op je perceel willen gaan vestigen? Heeft het zin om bezwaar aan te tekenen? Hoe nu verder?

Zelfrealisatie of samenwerking met een projectontwikkelaar

Heb je ‘warmliggende’ grond en word je benaderd door een projectontwikkelaar? Welke prijs kun je vragen en wat is er nog meer mogelijk?