Oirschot – Heezenpad

EEN PERCEEL LANDBOUWGROND
Een perceel landbouwgrond gelegen aan Heezenpad te Oirschot. Het perceel heeft een oppervlakte van 10.000 m². Er is geen beregeningsput aanwezig. Het perceel is ontsloten via een openbare, verharde weg.

Teeltplan
Het perceel is in gebruik geweest vanaf begin jaren ’80 tot heden voor de teelt van maïs.

Kwaliteit
Het perceel is op vergelijkbare hoogte gelegen als omliggende percelen. De grondsoort is zwarte enkeergronden; lemig fijn zand.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt door middel van een waterschapsloot. Er is geen beregeningsput aanwezig.

Bereikbaarheid
Het perceel is gelegen aan de openbare weg, Notel/Heezenpad.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Privaatrechtelijke bepalingen
Op het perceel rusten geen privaatrechtelijke beperkingen.

Jachtrecht
Het jachtrecht is niet verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave van kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot en met 4 juli 2024, 12.00 uur.
Het bijgevoegde inschrijfformulier dient dan aanwezig te zijn op het kantoor van:

Wedemeijer Marks Netwerk Notarissen
Oude Bestseweg 28
5688 DM Oirschot
Telefoonnummer 0499 – 57 12 14
E-mail: info@wmnotarissen.nl

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres Heezenpad
Postcode 5688 NB
Plaats Oirschot
Land Nederland
Overdracht
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Ontsluiting via openbare verharde weg, Notel/Heezenpad
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 10.000 m²