Transformeren

Het transformeren van bedrijfsonroerend goed naar een andere functie en gebruik begint steeds meer gemeengoed te worden in Nederland.

Het gaat dan vooral om oude en leegstaande bedrijfsgebouwen in het stedelijke gebied, solitair of een heel gebouwencomplex. De ligging in of nabij een centrum om daarmee een optimaal voorzieningenniveau aan te bieden, denk aan openbaar vervoer, winkelgebied, scholen, etc. vormt de randvoorwaarde om het succesvol te maken. Inmiddels hebben in Zuidoost-Brabantse steden al diverse succesvolle transformaties plaatsgevonden, waarbij gehele gebieden getransformeerd zijn. Denk aan Strijp S te Eindhoven, De Brabanthallen in Den Bosch, Spoorzone te Tilburg. Totale bedrijfsterreinen zijn getransformeerd. Met behoud van een bepaalde karakteristiek en de waarde van de gebouwen voor haar omgeving.

Transformatie kan ook een solitair gebouw betreffen of een braakliggend terrein. Veelal vindt een omzetting naar woningen plaats in de vorm van appartementen in koop- en/of huursector. Met de omvangrijke woningbouwopgave tot 2050 is het zoeken naar hiervoor geschikte locaties in volle gang.

Inbreiden heeft nog steeds de duidelijke voorkeur boven uitbreiden, zodat aan de woningvraag kan worden voldaan. De trek naar de stad zal altijd blijven bestaan en ook het ruimtelijke beleid van de overheid zet daar volop op in. Een en ander kan vorm krijgen door te bouwen in hogere dichtheden, meer werklocaties aanwijzen als potentieel transformatiegebied, maar ook nog verdere verdichting van woongebieden. Dat laatste gebeurt door binnen een gebied met appartementsgebouwen met daartussen veel groen, het groen te verkleinen en extra appartementsgebouwen toe te voegen.

Transformeren kan ook kleinschalig

Bij Transformeren wordt meteen grootschalig gedacht, maar dat kan ook een winkelpand of oud bedrijfspand zijn in de bebouwde kom van een dorp. De voormalige drukkerij, een winkelpand, een kerk. Langdurig leegstaand, om welke reden dan ook. Het vraagt van de eigenaar een anders denken, immers de hoop blijft dat toch die ene huurder of koper wordt gevonden.

Transformeren betekent investeren en vooruit financieren. En daar ziet een eigenaar in eerste aanleg tegen op. Ook kan zo’n proces enkele jaren duren. Onze remedie is: beter een vooruitzicht op weer een rendement, dan deze situatie maar te laten voortduren.

Durf de stap te nemen

Het is een hele stap om die beslissing te nemen. Je hebt er jaren je bedrijf gehad, eigenlijk was de verkoop van je pand een welkome aanvulling op je pensioen. Je wilt eigenlijk niet meer investeren, maar ja, deze situatie kan ook niet blijven voortduren. Steeds meer onderhoud, de verzekeringspremie stijgt door de leegstand. Het besef dat er wat moet gebeuren is er, nu nog de stap.

Wij bij Van den Berk & Kerkhof kunnen je daar volledig bij faciliteren. Onze bedrijfsmakelaars en adviseurs maken een plan, helpen je in keuzes (verkopen of behouden als belegging), bespreken de strategie, gaan het gesprek aan met de gemeente, vinden investeerders, initiëren de bestemmingswijziging, houden controle op de voortgang. Met als resultaat een geslaagde transformatie. Een boeiend traject, dat je samen doet, en waar je met trots op terugkijkt. Ja, het vergt geduld en tact en de emotionele kant moeten we ook niet onderschatten. Onze bedrijfsmakelaars en adviseurs hebben al veel met dit bijltje gehakt en weten wat er allemaal bij komt kijken.

Wil je gewoon eens van gedachten wisselen of transformatie voor jouw vastgoed interessant kan zijn? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.