Plattelandswoning

Plattelandswoning, ja, het kan een oplossing zijn

Je hebt jaren heerlijk gewoond in je woning en dan blijkt ineens dat je het niet zomaar kunt verkopen. Je bent jaren terug gestopt en heb het agrarische bedrijf bij je woning verkocht. Als rustende boer hoefde je zo niet meteen naar het dorp en kon desgewenst ook nog wat hand- en spandiensten verlenen. Iedereen te vree voor dat moment. Dat wordt anders nu je wilt gaan verkopen. De belangen van jou en de eigenaar van het agrarische bedrijf blijken ineens geheel tegenstrijdig. Beiden heb je jaren op hetzelfde agrarische erf prettig met elkaar gewoond en gewerkt. En daar kan dus abrupt een einde aan komen.

Waarom de Plattelandswoning?

Planologisch zijn de bedrijfswoning en het agrarische bedrijf binnen één en hetzelfde bouwvlak gelegen. De woning is daarmee de bedrijfswoning. Als die verkocht wordt aan een derde, niet zijnde de eigenaar van het agrarische bedrijf, ontstaat er meteen een strijdigheid. Planologisch (in het bestemmingsplan) is geregeld dat de bedrijfswoning niet afgesplitst mag worden van het agrarische bedrijf en zeker al niet gebruikt mag worden door een burger die daar wenst te wonen. Dat werkt tweeledig. Enerzijds kan die burger problemen gaan maken naar die agrariër, en anderzijds kan de agrariër eisen dat de gemeente gaat handhaven en daarmee de burger uit de bedrijfswoning moet zetten. Ja, dat is de echte praktijk. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk, strijdig is strijdig. Ook al bestaat die situatie al jaren. Er wordt dan al snel gedacht dat sprake is van verjaring. Maar in de planologie leidt een jarenlang strijdig gebruik niet automatisch tot legalisering.

Omdat in het verleden veel van zulke splitsingen hebben voorgedaan, is uiteindelijk de Wet Plattelandswoningen van kracht geworden. De wet maakt het mogelijk om in die gevallen voor de bedrijfswoning de bestemming of aanduiding Plattelandswoning op te nemen in het bestemmingsplan, waardoor de bedrijfswoning door een burger bewoond kan worden.

Kan de Plattelandswoning altijd?

De Wet Plattelandswoningen biedt aan gemeenten de mogelijkheid om beleid op te stellen om herbestemming tot plattelandswoning mogelijk te maken. Let wel: kán. Er zijn gemeenten die hieraan expliciet niet wensen mee te werken.

Ben je in zo’n situatie? Wil je weten of er wel of niet kansen zijn tot een plattelandswoning? En zo niet, wat dan?
Ons kantoor kent de problematiek door en door. Herken je je in deze problematiek en wil je weten wat de opties en kansen zijn? Neem contact op en vraag om een vrijblijvend adviesgesprek.