Erp – Looieind ong

Realiseer uw eigen droomwoning!

Betreft kavel 2

Wilt u graag zelf een vrijstaande woning bouwen in het buitengebied van Erp? Dan is dit uw kans! Op deze landelijk en vrij gelegen bouwkavels mag een vrijstaande woning in landelijke stijl gerealiseerd worden. U woont hier heerlijk afgelegen met de benodigde privacy. Bent u toch toe aan meer levendigheid? Het centrum van Erp is op fietsafstand binnen 5 minuten te bereiken en is voorzien van alle dagelijkse voorzieningen, zoals twee supermarkten, een groentezaak, de slager, een dokterspraktijk, een apotheek, een doe het zelf zaak en voldoende horeca. Daarnaast bevindt de Goorse bossen zich op loopafstand. In de omgeving bevinden zich met name (voormalige) agrarische bedrijven, woningen en weilanden.

Het betreffen 2 bouwkavels, met een oppervlakte van:
Kavel 1: ca. 2.266 m², € 440.000,– VON
Kavel 2: ca. 2.960 m², € 460.000,– VON

De kavels hebben een bebouwingsmogelijkheid van een vrijstaande woning van maximaal ca. 220 m².

De naastgelegen landbouwgrond van ca. 0,85 ha wordt optioneel aangeboden in combinatie met één van de bouwkavels voor een meerprijs. De betreffende kavel is op de volgende pagina visueel weergegeven. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de makelaar.

Feitelijke toestand
De woningbouwkavel zal leeg, ontruimd en in de huidige staat worden opgeleverd. Aanwezigheid van hoofdleidingen door de nutsbedrijven langs de openbare weg of op korte afstand. Dit houdt dus in dat koper zorg moet dragen voor de bouw- en huisaansluitingen op die hoofdleidingen. De hieraan verbonden kosten, als ook legeskosten omgevingsvergunning (bouwvergunning), e.d. zijn voor rekening van koper. De keuze voor de notaris en de notariskosten zijn voor verkoper.

Moment feitelijke toestand
Omdat de kavels nu nog gedeeltelijk bebouwd zijn worden deze uiterlijk vanaf maart 2023 beschikbaar gesteld. De eigenaren hebben tot dat moment de tijd om de aanwezige gebouwen en voorzieningen te verwijderen. Ook moet het bestemmingsplan nog onherroepelijk worden. Het ligt in de lijn der verwachting dat het bestemmingsplan maart 2023 onherroepelijk zal worden. Gedurende deze periode kunt u wel alvast een omgevingsvergunning indienen zodat u ten tijde van de feitelijke levering direct kan starten met de bouw van uw droomwoning.

Bodemonderzoek
Er is een verkennend bodemonderzoek verricht naar eventuele verontreiniging van de bodem. Uit de conclusie van het onderzoek blijkt dat de bouwkavels geschikt zijn voor woningbouw. Op verzoek is inzage in dit rapport mogelijk. Na sanering van de huidige opstallen zal opnieuw een verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd en zal onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst.

Bebouwingsvoorschriften
Op de bouwkavel kunt u een woning realiseren die voldoet aan al uw wensen en eisen. Daarbij dient u zich wel te houden aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan. Een uittreksel van het bestemmingsplan treft u bijgesloten aan. Wij raden u aan dit geheel door te nemen en bij vragen contact op te nemen met de makelaar of u kunt zelf een adviseur inschakelen die u hierin kan begeleiden.

Maatvoering en situering woning
De kavel heeft een bouwvlak van va. 220 m² voor één vrijstaande woning.
De woning mag maximaal een inhoud van 900 m³ krijgen. Aanvullend heeft u de mogelijkheid
om een kelder te bouwen van maximaal 1 bouwlaag (3,5 m onder peil), welke is toegestaan binnen de gevelgrenzen van de woning. De inhoud van wat ondergronds wordt gebouwd telt
niet mee bij het bepalen van de maximaal toegestane inhoud van de woning.

De goothoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 meter, de nokhoogte maximaal 10 meter.
De woning dient te worden voorzien van een kap met een dakhelling van tenminste 12 graden
en ten hoogste 60 graden.

Vanuit de kavelgrenszijde aan de weg Looieind, ligt het bouwvlak ca. 9 meter vanaf deze grens.

Bij de woning dienen tenminste twee parkeerplaatsen, exclusief garage, op eigen terrein te worden gerealiseerd.

Maatvoering en situering bijbehorende bouwwerken
Het is mogelijk om een aangebouwde of vrijstaand bijgebouw te realiseren op de kavel waarbij de gezamenlijke bebouwde oppervlakte maximaal 150 m² bedraagt.

Hierbij dient u vervolgens rekening te houden met onderstaand genoemde bepalingen;
– Goothoogte maximaal 3,30 meter
– Bouwhoogte maximaal 6 meter
– Bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 1 meter achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw te
worden gebouwd
– De afstand van vrijstaande bijgebouwen tot de woning bedraagt maximaal 15 meter

Bestemmingsplan
Op 4 oktober 2022 is het ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht waarbij op het aangebodene 2 woningbouwkavels mogelijk wordt gemaakt. Dit bestemmingsplan zal in de maand maart 2023 definitief worden vastgesteld. Het betreft bestemmingsplan “Dieperskant 11 en Morschehoef 7” van de gemeente Meijerijstad en heeft daarin de enkelbestemmingen “Wonen”, “Agrarisch” (met specifieke vorm van agrarisch – zonneveld) en “Groen”. De dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 3” is ook van toepassing.

De optioneel aangeboden naastgelegen perceel landbouwgrond, ten oosten van kavel 2 is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Meijerijstad en heeft daarin de enkelbestemming “Agrarisch met waarden”. De dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 3” is ook van toepassing.

Voor de volledige bestemmingsplanregels wordt verwezen naar bijlage 1 en 2. Waarbij op voorhand wordt opgemerkt dat de enkelbestemming “Agrarisch” (met specifieke vorm van agrarisch – zonneveld) eveneens is bestemd voor het hobbymatig weiden van dieren.

Aan de west zijde van het plan zal een bedrijfswoning met bedrijfsgebouw gerealiseerd worden, de maximale oppervlakte van het bedrijfsgebouw zal 600 m² bedragen.

Verplichtingen vanuit de gemeente
Verkoper heeft een anterieure overeenkomst gesloten met de gemeente Meijerijstad. Deze overeenkomst zal worden overgedragen met haar rechten en plichten aan de koper van de kavel voor zover deze van toepassing zijn. De verplichtingen die blijven rusten bij de verkoper zijn in ieder geval de kosten van planschade en eventuele exploitatiebijdrage voor de totstandkoming van het bestemmingsplan. Een kopie van de anterieure overeenkomst is op te vragen bij de makelaar

Beplantingsplan
De koper dient rekening te houden met een landschappelijke inpassing in eigen streeksoorten, welke door hem wordt aangelegd en in standgehouden.

Dit landschappelijke inpassingsplan en plan voor kwaliteitsverbetering van het landschap maakt als voorwaardelijke verplichting onderdeel uit van de regels van dit bestemmingsplan. De navolgende figuur geeft een beeld van het landschappelijk inpassingsplan.

Kenmerken

Status
Verkocht
Adres
Looieind ong
Postcode
5469 SR
Plaats
Erp
Land
Nederland

Overdracht

Aanvaarding
In overleg

Bouw

Objecttype
Bouwgrond

Oppervlakte en inhoud

Perceel oppervlakte
2.960 m2

Indeling

Perceel oppervlakte
2.960 m2

Buitenruimte

Liggingen
Vrij uitzicht, Buiten bebouwde kom, Landelijk gelegen
Tuintypen
Geen tuin

Garage

Soorten
Geen garage

Kaart

Street View

Zoekservice