Herbestemmen

Herbestemmen van agrarische objecten

Het buitengebied heeft weer aan aantrekkingskracht gewonnen. Buiten wonen, ruimte ervaren en dat ook nog eens combineren met je werk. Voorop staat dat het buitengebied primair voor de agrariërs is, maar met de druk (eis) die vanuit de maatschappij is ontstaan tot vermindering van het aantal dieren en de uitstoot van de veehouderij, het ontbreken van een toekomstperspectief of opvolging, het spanningsveld tussen investeringen en rendement, maakt dat de agrariërs keuzes moeten maken. En bij die keuze spelen de alternatieve mogelijkheden een grote en belangrijk rol.

Blijf je zelf wonen of ga je verkopen. Afwegingen die daarin een rol spelen. Ga je een nevenactiviteit starten bij je bedrijf, of besluit je geheel te staken en met Ruimte voor Ruimte een extra woning op het erf te realiseren. Of wordt het Wonen met een Plus. De plus staat dan voor kleinschalige bedrijvigheid of ga je voor een Bedrijvenbestemming, waardoor voor andere ondernemers in het MKB kansen ontstaan om én buiten te wonen én er bedrijf te hebben.

Uiteraard is het belangrijk om te weten wat de waarde is na het herbestemmen, maar nog meer hoe kansrijk die herbestemming is. Heb je te maken met geurcontouren, past het nieuwe gebruik binnen de milieucategorie 1 en 2, in hoeverre gaan de buren bezwaar maken. Allemaal vragen, die je in kaart dient te brengen alvorens concreet aan de slag te gaan.

Herbestemmen van bedrijfsonroerend goed of commercieel vastgoed

Niet alleen in het buitengebied, maar ook in de kernen van dorpen, op een bedrijventerrein of in het stedelijke gebied biedt herbestemmen uitkomst. In Nederland staan bijvoorbeeld miljoenen vierkante meters aan kantoorruimte leeg en mogelijk wordt dat nog meer als gevolg van het anders denken over thuiswerken. Een duidelijk signaal dat we onze leefomgeving anders moeten en zullen gaan inrichten. Slim transformeren en herbestemmen heeft een positief effect op de waarde van dat leegstaande vastgoed.

Een aanzienlijk deel van deze leegstand is structureel van aard door overaanbod en veranderende vraag. Een deel van die leegstaande kantoren, schoolgebouwen, kerken, bedrijfspanden is overbodig of niet meer geschikt voor de huidige functie. Tegelijkertijd is het voor bepaalde groepen (studenten, zorg, culturele instellingen, hotels) lastig om passende ruimte te vinden.

Welke keuzes heb je? Tijdelijk of structureel herbestemmen? Laat duidelijk zijn, je wilt gaan voor een beter vestigingsklimaat met als resultaat een gezonde vastgoedmarkt. Herbestemmen is dan ook een kwestie van maatwerk. Gaat het om alleen dat gebouw of gaat het om een complex van gebouwen. We kennen de successen met bijzondere invullingen, denk aan het voormalige Philips Complex in Eindhoven wat nu een hoge mate van startups kent in combinatie met Wonen, de voormalige Brabanthallen in Den Bosch. Uitdagende invullingen die inmiddels successen kennen en zeer inspirerend werken.

Of dat winkelpand aan de dorpsstraat van je kern. Stond al zolang leeg en nu zie je er een kinderopvang. En zowaar, het heeft meteen aantrekkingskracht en zie je nog meer positieve dingen gebeuren. Zaken die de kern weer leefbaar maken.
Mooie initiatieven en daar willen wij van Van den Berk & Kerkhof graag ons steentje aan bijdragen.

Herbestemmen, en wat nog meer?

Heb je je keuze gemaakt, dan is het zaak om de herbestemming ook planologisch te gaan regelen. Planologisch wil zeggen, met een bestemmingswijzing via een bestemmingsplan of met een omgevingsvergunning.

Wij van Van den Berk & Kerkhof kunnen je volledig adviseren in wat de mogelijkheden zijn, wat de financiële gevolgen zijn en hoe je de herbestemming uiteindelijk kunt bewerkstelligen. Een proces waarin we samen met je optrekken, waarin wij ons netwerk van specialisten kunnen raadplegen, de gesprekken aangaan. Kortom: als regisseur dat proces ingang zetten, bewaken, en tot een einde brengen.

Wil je weten wat we kunnen betekenen? Bel of mail ons voor een adviesgesprek.