Verkoopvertrouwen neemt toe: eerst kopen lijkt weer de norm


Het vertrouwen van verkopers in de woningmarkt neemt toe

Uit de Funda Index, waarmee we elk kwartaal inzichtelijk maken hoe funda-bezoekers de woningmarkt ervaren, blijkt dat 54% van de ondervraagden het nu een goed moment vindt om een huis te verkopen. Vorig kwartaal was dat nog 41%.

Ook zegt voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2022 een groter deel van de woningzoekers eerst een nieuwe woning te willen kopen voor ze hun eigen woning te koop zetten.

Het toegenomen vertrouwen van verkopers is ook terug te zien in het aantal mensen met verkoopplannen, dat eveneens toenam het afgelopen kwartaal. Funda-bezoekers denken dat nu een betere tijd is om te verkopen dan over een half jaar. Zo’n 43% van de ondervraagden schat dat de markt over 6 maanden nog gunstig is voor de verkoop.

Eerst kopen, dan verkopen

Op de vraag of ze liever eerst een nieuw huis zouden kopen vóórdat ze hun eigen huis te koop zetten, antwoordde 25% van de ondervraagden bevestigend. Vorig kwartaal was dit nog maar 19%. Tot en met het derde kwartaal van 2022 was de groep die eerst wilde kopen jarenlang groter dan de groep die eerst wilde verkopen. Na een periode waarin verkopers zekerheid zochten door eerst te verkopen, zien we nu de voorkeur voor eerst kopen terugkomen.

‘Precies een jaar geleden zagen we een kantelpunt in de markt, toen onze gegevens lieten zien dat men eerst wilde verkopen voordat ze overgingen tot een koop’, stelt Joost Dop, CEO bij funda. ‘Of dit weer een kantelpunt is, zullen we moeten afwachten. Wel kunnen we stellen dat de krapte op de woningmarkt, ook bij een hoge hypotheekrente, goed zichtbaar blijft.’

Op dit moment zegt 22% van de woningzoekers dat ze liever eerst hun huidige woning verkopen, voordat ze een nieuwe woning kopen. Vorig kwartaal was dit 26%. 30% van de ondervraagden koopt of verkoopt alleen.

Meer mensen anticiperen op overbieden

Uit de data van funda blijkt verder dat weer meer ondervraagden zich voorbereiden op een mogelijke biedingsstrijd. Een derde (32%) van de kopers en verkopers verwacht dat overbieden de komende maanden de norm is. Een half jaar geleden verwachtte slechts 12% van de respondenten een overbieding. Dit wordt ondersteund door berichtgeving van de NVM, die in het derde kwartaal zag dat 45% van de verkochte woningen boven de vraagprijs werd verkocht.


Deze stijging kan verband houden met de perceptie van woningzoekenden over het aanbod dat beschikbaar is. 60% van de respondenten vindt dat er momenteel een beperkt aanbod is. Dat is meer dan in het vorige kwartaal, toen dat nog 54% was. Dit is nog steeds een daling ten opzichte van 2022, toen dit percentage steevast boven de 75% lag.

Het belang van energielabel neemt toe

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat huizenzoekers het energielabel steeds belangrijker vinden. 56% van de ondervraagden vindt minimaal energielabel C een vereiste. Ruim 27% zegt het energielabel van een woning belangrijker te vinden dan een half jaar geleden.

Toch geeft 17% van de ondervraagden aan dat hun volgende huis nog geen groen energielabel hoeft te hebben en is 61% van de woningzoekers bereid om hun toekomstige woning te verduurzamen. Aangezien het energielabel in de toekomst een grotere rol gaat spelen bij het aanvragen van een hypotheek, zal het belang van dit label naar verwachting verder toenemen.

Bron: Funda