Verkoop Dorps Dijkstraten te Best bijna van start!

Van vrijdag 30 april 12.00 tot en met zondag 9 mei 23.59 kun je jezelf middels het inschrijfformulier op de website www.dorpsdijkstraten.nl officieel inschrijven voor de woning(en) van je voorkeur.

Heb je, je gedurende de presale periode al ingeschreven voor het project? Ook dan moet je het inschrijfformulier op de website invullen en je definitieve kavelkeuzes kenbaar te maken. Je krijgt daarbij wel een voorrangspositie in de toewijzing van de woningen.

Toewijzing
De toewijzing van de woningen vindt direct plaats in de dagen na het sluiten van de inschrijfperiode, de makelaars zullen je persoonlijk berichten als wij één van de woningen van je voorkeur aan jou kunnen toewijzen. Bij de toewijzing proberen we zo veel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen, waarbij we gaan voor een zo optimaal mogelijke bezetting van de kavels.

Is er 1 kandidaat voor een kavel, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Bij meerdere kandidaten op 1 kavel, kijken we of een kandidaat zich heeft ingeschreven voor de presale. Een presale inschrijver gaat voor op inschrijvers die pas op een later stadium hun interesse kenbaar hebben gemaakt.
Als er voor een bepaald kavel meerdere mensen hun voorkeur hebben aangegeven, vindt de toewijzing plaats aan de meest concrete kandidaten. Dit wil zeggen dat je een financiële check hebt gedaan en dat je van te voren weet wat je bij de bank kunt lenen. Ook als je geen eigen woning meer te verkopen hebt of wilt aankopen zonder dat je, je huidige woning eerst verkocht hebt, werkt dit in je voordeel.

Als er ná de inventarisatie van de inschrijvingen nog steeds gelijkwaardige kandidaten voor een woning zijn dan zullen we over gaan tot loting.

Hoe meer bouwnummers je invult, hoe groter de kans op uiteindelijke toewijzing. Een en ander uitsluitend ter beoordeling door de initiatiefnemers. Er wordt niet gekeken naar de datum of het tijdstip waarop je het voorkeursformulier ingevuld inlevert, als het maar gebeurt uiterlijk op 9 mei 23.59. Denk dus goed na over je kavelvoorkeuren.

Wanneer wij je geen bouwnummer kunnen toewijzen, plaatsen wij je op de reservelijst. Zodra de situatie zich positief voor je ontwikkelt, zullen we je benaderen. Wij geven geen informatie over hoeveel reservekandidaten er zijn en op welke plek je op de reservelijst staat.

Na toewijzing van de woning volgt er een verkoopgesprek bij een van de makelaars en kunnen kandidaten een optie nemen op die woning. Vervolgens krijgen optanten circa 2 weken de tijd om te beslissen of ze gaan kopen. Indien er afgezien wordt van aankoop volgt er een afspraak met een reserve-kandidaat voor het desbetreffende bouwnummer.

Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw van de woningen in Dijkstraten.

Let op: voor de sociale koopwoningen gelden aanvullende voorwaarden, check deze goed op de website voordat je je inschrijft voor deze woningen. Deze voorwaarden zijn vanaf 30 april ook te vinden op onze website.