Stallen gesloopt, koeien vertrokken: jong en oud kunnen op boerenerf in Beek en Donk wonen

BEEK EN DONK – Jarenlang stonden er koeien in de stal, nu is het de bedoeling dat er een woongemeenschap komt. Projectontwikkelaar Cedrus heeft het vleeskoeienbedrijf aan de Karstraat 10 in Beek en Donk opgekocht en wil op deze plek elf betaalbare huurwoningen bouwen. Ons kantoor is als verkoopmakelaar betrokken bij dit project.

Het gaat vooralsnog om een proef, omdat bouwen in het buitengebied van Brabant gevoelig ligt. ,,Maar Laarbeek wil er in principe aan meewerken”, zegt wethouder Ron van den Berkmortel (Partij Nieuw Laarbeek, ruimtelijke ordening). Er zijn wel twijfels. Zo is de locatie verder van de kern gelegen dan gebruikelijk, maar toch nog op een acceptabele afstand van één tot anderhalve kilometer ten noordwesten van het dorp.

Er speelt mee in het besluit dat het vleeskalverenbedrijf met twee stallen wordt gesaneerd en leegstand en verpaupering van de gebouwen wordt voorkomen. Het boerenbedrijf is in eigendom van een echtpaar dat de zeventigjarige leeftijd heeft bereikt en geen kinderen of andere opvolgers heeft. De gebouwen zijn verouderd en van slechte kwaliteit, onder de vleeskalverenstallen bevinden zich flinke mestputten en op de daken liggen nog asbesthoudende golfplaten. Cedrus is van plan dat allemaal aan te pakken.

Voor elkaar zorgen

Met het project komt er een bescheiden aantal woningen bij, in het groen. De doelgroep bestaat uit jongeren en vitale ouderen die voor elkaar kunnen en willen zorgen. Ook de eigenaren betrekken de toekomstige huurwoningen, aangezien zij niet naar elders willen verhuizen en hun oude dag liever op het eigen boerenerf doorbrengen.

Vooropgesteld: het mag geen commune worden. ,,Maar het is wel de bedoeling dat bewoners met elkaar wonen in goed nabuurschap”, zegt directeur Robert Hellings. ,,Het moet worden zoals ook op de Malthezer Hoeve in Aarle-Rixtel, waar we 37 woningen bouwen en waar mensen ook naar elkaar omkijken.”

Oplevering medio 2026

De projectontwikkelaar heeft al gesproken met omwonenden, de dorpsraad en de seniorenvereniging. ,,Die zijn positief over het plan”, constateert Hellings. Als er geen bezwaren op het plan komen, dan kan in het najaar van 2025 met de bouw worden begonnen en is de oplevering medio 2026.

Hij is zelf heel enthousiast, vooral omdat het veel actuele problemen aanpakt, zoals huisvesting en leegstand op het platteland. Als de proef succesvol blijkt, dan wil hij meer van dit soort projecten aanpakken. ,,Ook de gemeente Eersel heeft al gebeld, zij hebben interesse getoond”, zegt Hellings.

Wethouder Van den Berkmortel: ,,Dit is een nieuwe vorm van erftransformatie, waar we positief naar kijken. Maar alles met mate: het is ook weer niet wenselijk dat elk agrarisch bedrijf een woonblok wordt.”

Het nieuwe plan in de Karstraat © Cedrus Vastgoed

Lilian Dominicus 12-06-24, 09:29 Bron: ED