Bergeijk – Beisterveldenweg kavel 2 ong

Een unieke kans om uw droomhuis te bouwen in de gemeente Bergeijk.

Wonen op een mooie locatie aan de Beisterveldenweg in Bergeijk. Deze kavels zijn gelegen een rustige weg nabij de voorzieningen en hebben een oppervlakte van maar liefst ca. 590 m² tot ca. 610 m². Hier kan uw nieuwe woning met bijgebouw(wen) komen te staan!

Binnen de kaders van de regels en voorschiften kunt u uw droomhuis in eigen stijl ontwerpen en realiseren. Niet alleen de grootte, maar ook de ligging en de mogelijkheden maken deze kavel zeer aantrekkelijk.

Hebben wij uw interesse gewekt? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor voor meer informatie.

Bestemmingsplan
Op deze kavels kunt u onder eigen architectuur een vrijstaande woning realiseren. Deze kavels zijn gelegen in het bestemmingsplan “Hooge Berk II, Bergeijk” (onherroepelijk geworden 20 april 2023.

Het betreffende bestemmingsplan geeft veel vrijheden, echter zijn er regels een voorschriften waar de nieuw te bouwen woning aan moet voldoen. Deze kavels hebben de enkelbestemming “Woongebied” en dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 4.1”. Tevens hebben de kavels de functieaanduiding “maximum aantal wooneenheden: 5” en een gedeelte van kavel 1 heeft de functieaanduiding “beelbepalende boom”.

Maatvoering woning:
– goothoogte: maximaal 7 meter
– bouwhoogte: maximaal 12 meter

Maatvoering en situering bijbehorende bouwwerken:
– goothoogte: maximaal 3,3 meter
– bouwhoogte: maximaal 5,5 meter

Bouweisen
Sinds 1 januari 2021 moeten nieuw te bouwen woningen voldoen aan de eisen van de BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen).

Beeldkwaliteitsplan
Als toetsingskader voor welstand gelden voor deze locatie de (gebiedsgerichte) criteria uit de gemeentelijke welstandsnota.

Situering
– De woning staat met de voorgevel georiënteerd naar de straat. De woning krijgt oriëntatie op het bebouwingslint, i.c. Beisterveldenweg.
– Het hoofgebouw staat aan de straatzijde. Bijgebouwen hebben een ondergeschikte positie. De ritmiek, de schaal en de hoogte van de bebouwing is afgestemd op die van de omgeving.

Kenmerken
– De Beisterveldenweg is gelegen tussen de Stoksesweg en de Hooge Berkt aan de rand van het dorp.
– De kavels zijn gelegen op een voormalig bosperceel.
– De kavel wordt vrij van boomstobben, uiterlijk 20 september 2024 opgeleverd.
– Koper is bekend met de voorwaarde die in het Besluit zal worden opgenomen waarin wordt bepaald dat hemelwater op eigen terrein dient te worden verwerkt. De eisen waaraan deze hemelwaterberging dient te voldoen zal eveneens in het Besluit worden benoemd.
– Een huisaansluiting dient per bouwkavel door verzoeker zelf en separaat te worden aangevraagd en bekostigd. Het hoofdtracé zal door of namens de gemeente worden aangelegd of is reeds aanwezig.
– Koper zal per bouwkavel een inrit realiseren op eigen terrein. Kosten van eventuele overige noodzakelijke werkzaamheden ter aanpassing van het openbaar gebied en de aansluiting van het plangebied op het openbaar gebied komen eveneens voor rekening van koper.
– Koper neemt de verplichting op zich om per bouwkavel twee parkeerplaatsen op eigen terrein aan te leggen en in stand te houden. Bij koop wordt u gehouden tot het in stand houden van de parkeerplaatsen als kwalitatieve verplichting zoals bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek. Voorgaande op straffe van een boete van € 50.000,- per parkeerplaats.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot en met 22 mei 2024, 12.00 uur.
Het bijgevoegde inschrijfformulier dient dan samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars, Taxateurs en Adviseurs, adres Eindhovenseweg 30b, 5683 KH Best, telefoonnummer 0499 – 37 55 65,
e-mail best@berkkerkhof.nl

Locatie
De woning is gelegen op een landelijke locatie in het buitengebied van Bergeijk. Hier woont u op een fraaie locatie op korte afstand van het centrum van Bergeijk met alle dagelijkse voorzieningen. Ook de ontsluitingswegen zijn op korte afstand gelegen.

Kenmerken

Status
Onder bod
Aanmeldingsreden
Verkoop bij inschrijving
Adres
Beisterveldenweg kavel 2 ong
Postcode
5571 TL
Plaats
Bergeijk
Land
Nederland

Overdracht

Aanvaarding
In overleg

Bouw

Objecttype
Bouwgrond

Oppervlakte en inhoud

Perceel oppervlakte
611 m2

Indeling

Perceel oppervlakte
611 m2

Buitenruimte

Liggingen
Aan rustige weg
Tuintypen
Geen tuin

Garage

Soorten
Geen garage