Wat kunnen wij voor u doen

(Grond)verwerving

Projectontwikkelaars en Van den Berk & Kerkhof vullen elkaar prima aan. Beiden zijn actief in het onroerend goed, maar ieder met zijn eigen specialisme. Projectontwikkelaars willen graag aan de slag met het ontwikkelen van plannen in dorp, stad en het landelijk gebied. Belangrijke aspecten zijn de verwerving van de grond en naderhand de verkoop van de woningen en bedrijven. Daar komt de expertise van Van den Berk & Kerkhof om de hoek kijken.

Verwerven van grond of het hele bedrijf, het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, is een vak apart. Het is een kwestie van vertrouwen. Daarbij maakt het veel verschil wie de contacten legt en de onderhandelingen voert. Van den Berk & Kerkhof heeft een goede entree. De makelaars spreken de taal van de verkopers. Dat maakt het gesprek en de onderhandelingen een stuk gemakkelijker. Het komt daarbij ook op kennis van zaken aan. Neem agrarische bedrijven. Vaak is niet de prijs, maar het vooruitzicht op een ander bedrijf het belangrijkste element in de onderhandelingen. Van den Berk & Kerkhof heeft daar het zicht op.

Hetzelfde geldt voor de verkoop van nieuwbouw, woningen en bedrijven. Daarin heeft ons kantoor veel ervaring opgebouwd. Projectontwikkelaars en Van den Berk & Kerkhof vormen zo een sterke combinatie.

Planschade risico-analyse

Het aantal schadeclaims neemt toe. Bedrijven, maar zeker ook burgers of groepen burgers nemen een jurist in de arm om een vergoeding voor planschade te claimen. Ze komen vaak goed beslagen ten ijs, wetende dat de wet mogelijkheden biedt. Rechters kennen in meer situaties schadevergoeding toe.

Het is van belang om bij plannen tevoren een gedegen inschatting te maken van het eventuele risico op het moeten betalen van planschade. Van den Berk & Kerkhof is een expert in het maken van deze risico-analyses. Van den Berk & Kerkhof voorziet al tientallen jaren projectontwikkelaars, maar ook gemeenten en provincies van advies op dit vlak. Maak gebruik van die expertise.

Advisering en begeleiding bij herontwikkeling

In dorp, stad en in het landelijk gebied bruist het van de activiteit met het realiseren van uit- en inbreidingsplannen. Neem bijvoorbeeld een garagebedrijf middenin het dorp, dat stopt. Op die plek kunnen mogelijk een aantal winkels met daarboven appartementen komen te staan. Of een landhuis even buiten de stad kan wellicht uitgroeien tot een serie appartementen voor senioren.

Van den Berk & Kerkhof weet hoe ze dit soort projecten moet begeleiden. We weten hoe, vaak met creativiteit, een mooi plan te realiseren is. We kennen ook de valkuilen. Niet voor niets hebben projectontwikkelaars Van den Berk & Kerkhof in de arm genomen voor het adviseren, maar ook voor het begeleiden van het hele project. Alle kennis daarvoor is in huis.

Advisering en verkoop nieuwbouw

Een nieuw project staat figuurlijk in de steigers. De bouw kan beginnen. Nu nog de verkoop. Denk bijvoorbeeld aan een serie nieuwe appartementen in het dorp. Voordat het werk start, maar ook tijdens de bouw moet de energie gericht zijn op die verkoop.

Dat vergt kennis van zaken. Van den Berk & Kerkhof is hier de logische partner in stad, dorp en buitengebied. Het verkooptraject en de advisering daaromheen is in goede handen met een gunstig resultaat. Dat hebben we op verschillende plaatsen bewezen. Zowel grote als kleine projecten kunnen we goed aan. We presenteren graag een aantal voorbeelden.