Valkenswaard – Scheurkensweg

Een perceel landbouwgrond gelegen aan Scheurkensweg te Valkenswaard. Het perceel heeft een grootte van 4.48.25 ha. Het perceel is rechthoekig en via een openbare, onverharde weg te bereiken. Aan de zuid- en noordzijde grenst het perceel tot aan de perceelgrens met het buurperceel en aan de west- en oostzijde grenst het perceel tot een gemeentelijke waterloop. Het perceel is niet voorzien van drainage. Er is geen beregeningsput en/of vergunning aanwezig.

Teeltplan
Het perceel is de afgelopen jaren als volgt geweest:
2023 aardappelen
2022 maïs
2021 maïs / grasland
2020 maïs / grasland

Teeltaarde
Varierend van ca. 35 cm tot ca. 50 cm.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt via sloten.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Door middel van een openbare, onverharde weg, Scheurkensweg is het perceel te bereiken. (Omgevingsvergunning ten behoeve van het aanleggen van een inrit is verleend op 28 augustus 2023). De inrit zal half februari door de gemeente aangelegd worden.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Privaatrechtelijke bepalingen
Geen privaatrechtelijke bepalingen.

Kadastrale gegevens
Gemeente Borkel en Schaft sectie A, nummer 1185, groot 4.48.25 ha.

Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave van kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond. Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Inschrijving
De verkoop geschiedt bij inschrijving. De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor.

Inschrijven is mogelijk tot 29 februari 2024 tot 12.00 uur.
Het inschrijfformulier vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient dan aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars, Taxateurs en Adviseurs
Eindhovenseweg 30b
5683 KH Best
Telefoonnummer 0499 – 37 55 65
E-mail best@berkkerkhof.nl

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres Scheurkensweg
Postcode 5556 XR
Plaats Valkenswaard
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht bij inschrijving
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Ontsluiting via openbare onverharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 4.48.25 ha