Riethoven – Eikestraat

DRIE PERCELEN BOSGROND
Drie percelen bosgrond gelegen aan Eikestraat te Riethoven. De percelen hebben gezamenlijk een grootte van 3.01.50 ha. De percelen zijn rechthoekig en via een openbaren, onverharde weg te bereiken.

Teeltplan
De percelen zijn de afgelopen jaren gebruikt als bosgrond.

Staat van onderhoud
De percelen verkeren in een redelijke tot goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Door middel van een openbare, onverharde weg, Eikestraat is het perceel te bereiken.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
De percelen worden opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastrale gegevens
Gemeente Riethoven sectie D nummers:
571 groot 0.84.10 ha
572 groot 0.84.90 ha
573 groot 1.32.50 ha
totaal groot 3.01.50 ha

Jachtrecht
Er is geen jachtrecht aanwezig.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwater-onderzoek laten verrichten

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond. Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Bestemmingsplan
Per perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Bergeijk 2011” van de gemeente Bergeijk en heeft daarin de enkelbestemming “Bos” en de dubbelbestemming “Waarde – Archeologische Verwachtingswaarde”.

Het plan in onherroepelijk geworden op 16 april 2014.

Tevens is het perceel gelegen in het bestemmingsplan “2e Herziening Buitengebied Bergeijk 2017” van de gemeente Bergeijk en heeft daarin de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 4.1”.

Het plan is deels onherroepelijk en in werking getreden op
22 januari 2020.

Kenmerken
Aanmeldingsreden per m2 k.k.
Adres Eikestraat
Postcode 5561 TE
Plaats Riethoven
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bosperceel
Ontsluiting via openbare verharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 3.01.50 ha