Oosteind – Berkenstraat

PERCEEL LANDBOUWGROND

Een perceel landbouwgrond gelegen aan Berkenstraat te Oosteind. Het geheel heeft een grootte van ca. 2.25.00 ha. Het betreft een gunstige, rechthoekige kavelvorm op normale hoogte gelegen zandgrond. Het perceel is niet voorzien van drainage en er is geen beregeningsput aanwezig.

De verkoop geschiedt bij inschrijving.

Teeltplan
Op een gedeelte van het perceel staan kerstbomen en haagplanten. Deze kerstbomen en haagplanten zijn niet in de koop begrepen. Het bouwplan van de afgelopen jaren op het andere gedeelte van het perceel is maïs en tarwe.

Kwaliteit
Op normale hoogte gelegen, kwalitatief redelijk goede zandgrond.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt via sloten.

Staat van onderhoud
De percelen verkeren in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg, Berkenstraat.
De belendingen betreffen landbouwgrond en een agrarisch bedrijf.

Bijzonderheden
Op een gedeelte van het perceel staan kerstbomen, deze zullen op uiterlijk 31 december 2021 worden uitgestoken door de huidige eigenaar. De kerstbomen zijn niet in de koop begrepen.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden. De koper zal verkoper toegang verlenen tot het verkochte zodat verkoper de kerstbomen kan uitsteken tot 31 december 2021. Koper zal hierin de verkoper nimmer en op generlei wijze belemmeren.

Kadastraal bekend
Gemeente Oosterhout, sectie V, nummer 1257 (ged.), oppervlakte ca. 0.12.00 ha
Gemeente Oosterhout, sectie V, nummer 1258 (ged.), oppervlakte ca. 2.13.00 ha
Totale oppervlakte ca. 2.25.00 ha

Privaatrechtelijke bepalingen
De percelen zijn gedeeltelijk belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Gasunie Transport Services B.V.

Herinrichtingsrente
Volgens het kadastraal bericht is het perceel Oosterhout V 1257 (ged.) belast met een jaarlijkse herinrichtingsrente ten bedrage van € 1,98, eindjaar 2024.
Perceel Oosterhout V 1258 (ged.) is belast met een jaarlijkse herinrichtingsrente ten bedrage van € 35,15, eindjaar 2024.

Jachtrecht
De jacht is niet verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan van de gemeente Oosterhout en heeft daarin gedeeltelijk de enkelbestemmingen “Agrarisch” en “Agrarisch met waarden – Landschap” en de dubbelbestemming “Leiding – Gas”. Tevens is er op een gedeelte van het perceel een bouwvlak aanwezig, welke een totale grootte heeft van ca. 1.00.00 ha. Daarnaast rust op een gedeelte van het perceel de functieaanduiding “intensieve veehouderij”.
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 28 augustus 2014 en nadien in werking getreden.
De regels bij de bestemming(en) zijn als bijlage aangehecht.

Verkoopvoorwaarden
De verkoop geschiedt bij inschrijving. De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier met retourenvelop zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot vrijdag 21 mei 2021 tot 12:00 uur.

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres Berkenstraat
Postcode 4909 BH
Plaats Oosteind
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Ontsluiting Via openbare verharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte ca. 2.25.00 ha