Budel – Meemortel 70

VLEESVARKENSBEDRIJF

Op een centrale locatie in het buitengebied van Budel ligt dit vleesvarkensbedrijf. Het bedrijf is voorzien van twee vleesvarkensstallen met een totale bedrijfscapaciteit van ca. 1.584 vleesvarkens. Er rust een milieuvergunning op voor 1.428 vleesvarkens. Het bouwen van een bedrijfswoning is niet mogelijk.

Kadastrale gegevens
Gemeente Budel sectie L nummer 1037 oppervlakte 0.41.09 ha.

Bijzonderheden kadastrale gegevens
Het perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Brabant Water N.V. en de gemeente Eindhoven.

Omgevingsvergunning
Op de locatie is een omgevingsvergunning d.d. 29 oktober 2015 verleend voor het houden van:
– 840 vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking, RAV-code D3.2.14;
– 144 vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking, RAV-code D3.2.14;
– 444 vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking, RAV-code D3.100

Natuurbeschermings-wetvergunning
Het bedrijf beschikt over een Nb-vergunning verleend door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 20 augustus 2014 en heeft betrekking op een emissie van 1.446,0 kg NH3.

Varkensrechten
Bij de verkoop zijn geen varkensrechten inbegrepen.

Bestemmingsplan
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Cranendonk en heeft daarin de enkelbestemming “Agrarisch” met bouwvlak en functieaanduiding intensieve veehouderij. Verder heeft het de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie”.
Het plan is vastgesteld door de gemeenteraad op 8 december 2009 en is geheel onherroepelijk in werking.

Vleesvarkensstal I
Gebouwd in 1987, uitgebreid in 1996. Opgetrokken uit baksteen, binnenmuren kalkzandsteen. Asbesthoudend golfplatendak. Stalen spanten. Betonvloer. Geheel onderkelderd, mestopslagcapaciteit ca. 350 m³. In 2018 is de luchtwasser geplaatst, 90 % combiwasser.

– Klimaatbeheersing: luchtinlaat via kokers in centrale gang, voorverwarming met buizen, via boveninlaat naar afdeling, luchtverdeling in afdeling met geperforeerd plastic folie, vloerverwarming, centrale afzuiging, automatisch gestuurd
– Voedering: automatisch met brijvoer in roestvrijstalen trog
– Hokinrichting: gedeelte 1987: eternitboard wanden waarboven stalen buizen, betonnen roostervloer, gedeelte 1996: kunststof wanden, betonnen roostervloer
– Stalcapaciteit: 744 vleesvarkens

Indeling:
– centrale zijgang;
– 7 afdelingen met 6 groepshokken voor 10 vleesvarkens;
– 2 afdelingen met 12 groepshokken voor 9 vleesvarkens;
– 1 afdeling met 12 groepshokken voor 9 vleesvarkens.

Oppervlakte vleesvarkensstal I: 56,00 x 13,50 = 756 m²

Vleesvarkensstal II
Gebouwd in 1995. Opgetrokken uit baksteen, binnenmuren kalkzandsteen. Asbesthoudend golfplatendak. Stalen spanten. Betonvloer. Geheel onderkelderd, mestopslagcapaciteit ca. 200 m³. In 2018 is de luchtwasser geplaatst, 90 % combiwasser. Binnenwanden van de afdelingen met kunststof panelen

– Klimaatbeheersing: luchtinlaat via overstek boven afdelingen, luchtverdeling in afdeling via verlaagd plafond met houtvezelcementplaten, vloerverwarming, centrale afzuiging, automatisch gestuurd
– Voedering: automatisch met brijvoer in roestvrijstalen trog
– Hokinrichting: betonnen prefab platen hokafscheiding, voor de helft met betonnen roostervloer en dichte gedeelte met bolle vloer
– Stalcapaciteit: 840 vleesvarkens

Indeling:
– centrale gang;
– kantoor;
– hygiënesluis met tegelvloer;
– standplaats cv-ketel (bouwjaar 2011);
– doucheruimte met toilet;
– keuken met eenvoudig keukenblok;
– aansturingsruimte brijvoerkeuken;
– brijvoerkeuken, computergestuurd (Fancom, 2016), 2 RVS tanks inhoud ca. 15 m³;
– luchtwasserunit met veiligheidsdouche.

Vleesvarkensstal II: 56,00 x 13,50 = 756 m²

Diversen
– erfverharding en toegangsweg met betonklinkers, oppervlakte ca. 400 m²;
– spoelplaats uitgevoerd met gestort beton;
– kadaverplaats uitgevoerd met gestort beton;
– 3 polyester voersilo’s (2 van 12 ton en 1 van 10 ton) en 1 stalen tank van ca. 15 m³;
– afsluitbare toegangspoort;
– de voercomputer is vernieuwd.

Nutsvoorzieningen
Het object is aangesloten op voorzieningen water, elektra en aardgas. Er is geen aansluiting op de drukriolering.

Ligging en belendingen
Het object is gelegen in het buitengebied aan een openbare verharde weg.
De belendingen betreffen agrarische- en burgerwoningen. Op korte afstand ligt het bedrijventerrein Meemortel en vliegveld Airport Budel.

Onderhoudstoestand
Het object verkeert, daarbij het bouwjaar in ogenschouw nemende, in een redelijke tot normale staat van onderhoud.

Bodemtoestand
Er is geen bodem- of grondwateronderzoek verricht of uit het verleden aanwezig/bekend.

Dierenwelzijn/milieu
Het bedrijf voldoet aan de milieu- en welzijnseisen.

Overige vermeldingen
– bij de bouw zijn asbesthoudende materialen gehanteerd;
– voor zover bekend zijn er geen ondergrondse tanks;
– de naastgelegen (bedrijfs)woning en stal, plaatselijk bekend Heikantstraat 24, liggen in het agrarische bouwvlak, doch zijn kadastraal afgesplitst en bij derden in eigendom. De afsplitsing heeft plaatsgevonden voor 19 maart 2000;
– er zijn geen varkensrechten aanwezig.

Aanvaarding feitelijke toestand
Het object wordt opgeleverd leeg en ontruimd zonder levende have.

Beschikbaarheid
Dit object is per direct beschikbaar.

Kenmerken
Vraagprijs € 285.000,- k.k.
Adres Meemortel 70
Postcode 6021 RG
Plaats Budel
Land Nederland
Overdracht
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Agrarisch bedrijf
Bedrijfstype Varkens
Diersoort Vleesvarkens
Ontsluiting Via openbare verharde weg
Oppervlakte en inhoud
Bedrijfscapaciteit 1.584 vleesvarkens
Totale oppervlakte 0.41.09 ha