Luyksgestel – Nabij Zwarte Bergendreef en Weijerkens

TWEE PERCELEN BOSGROND
Twee percelen bosgrond gelegen nabij de Zwarte Bergendreef en Weijerkens te Luyksgestel. De percelen hebben gezamenlijk een grootte van 1.80.20 ha. De percelen zijn rechthoekig en via een openbare, onverharde weg te bereiken.

Teeltplan
De percelen zijn de afgelopen jaren gebruikt als bosgrond.

Staat van onderhoud
De percelen verkeren in een redelijke staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Door middel van een openbare, onverharde weg, nabij Zwarte Bergendreef en Weijerkens is het perceel te bereiken.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
De percelen worden opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastrale gegevens
Gemeente Luyksgestel sectie A nummers:
2143 groot 0.90.10 ha
2146 groot 0.90.10 ha
totaal groot 1.80.20 ha

Jachtrecht
Er is geen jachtrecht aanwezig.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwater-onderzoek laten verrichten

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond. Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Bestemmingsplan
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Bergeijk 2011” van de gemeente Bergeijk en heeft daarin de enkelbestemming “Bos” en de dubbelbestemming “Waarde – Archeologische Verwachtingswaarde”.

Het plan is onherroepelijk geworden op 16 april 2014.

De percelen zijn tevens gelegen in bestemmingsplan “2e Herziening Buitengebied Bergeijk 2017” van de gemeente Bergeijk en heeft daarin de dubbelbestemmingen “Waarde – Archeologie 4.1” en “Waarde – Archeologie 6”.

Het plan is deels onherroepelijk en in werking getreden op 2 juli 2019.

Kenmerken
Aanmeldingsreden per m2 k.k.
Adres Nabij Zwarte Bergendreef en Weijerkens
Postcode 5575 XP
Plaats Luyksgestel
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bosperceel
Ontsluiting via openbare, onverharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 1.80.20 ha