Lomm – Hanikerweg 43 en 51

GLASTUINBOUWBEDRIJF

Dit glastuinbouwbedrijf is gelegen in het buitengebied van Lomm. De omgeving kenmerkt zich door het grote areaal natuur en door verscheidene middelgrote agrarische bedrijven.

De glasopstanden zijn op twee adressen gesitueerd met zelfstandige bouwvlakken. De laad en los mogelijkheden zijn op beide locaties goed en beide bedrijven zijn goed ontsloten aan de openbare, verharde weg, Hanikerweg.

Hanikerweg 43 bestaat uit een bedrijfswoning (plattelandswoning), tuinbouwkas, bedrijfsruimte, corridor / ketelhuis / watertechnische ruimte, ondergrond, tuin, erf, landbouwgrond en verdere aanhorigheden.
Deze kas is t/m 31 december 2024 verpacht. De pacht moet worden overgenomen.

Hanikerweg 51 bestaat uit een tuinbouwkas, bedrijfsruimte, watertechnische ruimte en opslagruimte, ketelhuis, ondergrond, erf, landbouwgrond en verdere aanhorigheden.

HET GEHEEL WORDT IN 1 KOOP VERKOCHT.

Bedrijfswoning (no. 43)
Gebouwd in 1972 en opgetrokken uit baksteen (spouw). Het dak is met pannen gedekt. De woning is voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Verwarming geschiedt door middel van een cv-ketel. De woning heeft een zelfstandige gas-, elektra- en wateraansluiting.

De woning heeft een inhoud van 1.287 m³, oppervlakte, onder- en omliggende grond betreft 1.498 m²

De bedrijfswoning betreft een plattelandswoning en mag daarom ook bewoond worden door mensen die geen binding hebben met het bijbehorende glastuinbouwbedrijf.

Voor de indeling van de woning verwijzen wij u naar de verkoopbrochure.

Omschrijving (no. 43)

Tuinbouwkas (verpacht t/m 31 december 2024)
Ingericht voor aardbeienstekkenteelt met hangende goten en trayplanten opkweek
– Oppervlakte: ca. 2.25.00 ha
– Bouwjaar: 1994, 1996, 1999
– Type: tralieligger
– Onderbouw: gegalvaniseerd staal
– Poothoogte: 4,00 m¹
– Traliebreedte: 8,00 m¹
– Kapmaat: 4,00 m¹
– Vakmaat: 4,50 m¹
– Gevels: voorzien van enkel glas in aluminium roeden
– Dek: voorzien van 1,125 m¹ glas in aluminium roeden
– Goten: APD met condensgoot
– Beluchting: voorzien van tweezijdig dubbele halveruits luchtramen, voor- en tegenlucht,
spantrailmechaniek
– Pad: betonpad, breedte 3,00 m¹

Voorzieningen in tuinbouwkas I:
– Teeltsysteem: 4 hangende Formflex teeltgoten, per 8 m¹-tralie
– Verwarming per 8,00 m¹-tralie:
– 8 x 51 mm¹ Ø buisrail op gegalvaniseerde steunen
– 4 x 28 mm¹ Ø als gewasverwarming
– Watervoorziening per 8,00 m¹-tralie:
– 3 witte regenleidingen met sprinkler sproeiers (eigendom pachter)
– 4 druppelleidingen met druppelaars
– dakberegening
-Scherminstallatie:
– trek-duwsysteem, bjr. 2014 met Formmitex Firebreak doek, bjr. 2014
– rondom rolgevelschermen
– Belichting: cyclische belichting
– CO2-voorziening: niet meer in werking
– Diversen
– 20 ventilatoren (Priva)
– 96 zwavelverdampers

Bedrijfsruimte
– Bouwjaar: 1995
– L x b = oppervlakte: 37,00 x 13,00 = 481 m²
– Fundering: betonprop met betonnen vorstrand
– Gevels: gedeeltelijk steen (spouw) waarboven glas in aluminium roeden en damwandprofielplaten
– Dakbedekking: sandwichpanelen
– Dragende constructie: stalen spanten
– Vloer: beton
– Verwarming: heater en buisverwarming
– Deuren: 2 automatische overheaddeuren

Indeling:
– kantine met keukenblok;
– kantoor;
– sanitaire groep met 4 toiletten, douche en wasbak;
– Tachnicool koelcel, bjr. 2010, inhoud 130 m³.

De bedrijfsruimte is voorzien van een alarminstallatie

Corridor / Ketelhuis / Watertechnische ruimte
– Bouwjaar: 1995
– L x b = oppervlakte: (49,5 x 8,00) + (8,00 x 9,60) = 473 m²
– Fundering: betonprop met betonnen vorstrand
– Constructie: tralieligger
– Gevels: glas in alluminium roeden
– Dek: glas in aluminium roeden, sandwichpanelen en vlakke eternietplaten
– Vloer: beton

Indeling:
– opstelling watertechnische- en warmtetechnische installatie;
– werkplaats;
– opslagruimte.

Technische installaties
Klimaatregeling:
– Priva klimaatcomputer, type: Connext, bjr. 2012, voor de sturing van lucht, verwarming, scherm, warmwateropslag en watertechnische voorzieningen. Het glastuinbedrijf op no. 43 wordt bestuurd middels een 2de bedieningsunit vanaf no. 51.

Verwarming:
– HKB ketel, bjr. 1990, 3,5 milj. Kcal;
– Zantingh brander, bjr. 2015, gecombineerde gas-/ oliebrander, Low Nox;
– Van Dijk rookgascondensor (enkel), bjr. 2017;
– liggende warmwateropslagtank, inhoud 180 m³;
– drukinstallatie, HPL, 2 vaten;
– verdeelstuk, diverse groepen, transportgroepen met transportleidingen in de grond als zogenoemd “stadsverwarming”;
– CO2-installatie: doseerunit, CO2 meter, CO-beveiliging en rvs CO2 collector;
– noodstroomaggregraat, op tractor.

Watertechnische voorzieningen
Installaties:
– Lubron gesloten ontijzeringsinstallatie, met pomp, literteller, leidingen en ontijzeringsvat.

Dakberegening:
– waterpomp met leidingen, zandfilter, filter en literteller.

Waterberging:
– stalen watersilo, inhoud 100 m³ t.b.v. schoon water;
– stalen watersilo, inhoud 75 m³ t.b.v. voedingswater;
– waterbassin, inhoud 2.500 m³ t.b.v. hemelwater.

Omschrijving (no. 51)

Tuinbouwkas
Ingericht voor aardbeienteelt op hangende teeltgoten.
– Oppervlakte: ca. 1.72.94 ha
– Bouwjaar: 1991, 1993, 1999
– Type: tralieligger
– Onderbouw: gegalvaniseerd staal
– Poothoogte: 3,75 m¹
– Traliebreedte: 8,00 m¹
– Kapmaat: 4,00 m¹
– Vakmaat: 4,50 m¹
– Gevels: voorzien van enkel glas in aluminium roeden
– Dek: voorzien van 1,125 m¹ glas in aluminium roeden
– Goten: APD met condensgoot en deels aluminium met condensopvang
– Beluchting: voorzien van tweezijdig dubbele halveruits luchtramen, voor- en tegenlucht,
spantrailmechaniek
– Pad: betonpad, breedte 3,00 m¹

Voorzieningen in tuinbouwkas I:
– Teeltsysteem: 7 hangende Formflex teeltgoten, per 8 m¹-tralie
– Verwarming per 8,00 m¹-tralie: 14 x 51 mm¹ Ø buisrail op gegalvaniseerde steunen
– Watervoorziening per 8,00 m¹-tralie:
– 7 druppelleidingen met druppelaars
– padgietleiding
– dakberegening
-Scherminstallatie: helft draadsysteem, helft trek-duwsysteem, bjr. 2015 met Formitex Firebreakdoek, bjr. 2015
– Belichting: cyclische belichting
– CO2-voorziening: 7 CO2 darmen, per 8 m¹-tralie
– Diversen
– Priva padregistratiesyssteem met per 16,00 m. een invoerset
– 18 ventilatoren (Priva)
– 80 zwavelverdampers

Bedrijfsruimte
– Bouwjaar: 1991
– L x b = oppervlakte: 40,00 x 16,00 = 640 m²
– Fundering: op staal
– Gevels: baksteenplint met daarboven sandwichpanelen
– Kozijnen: kunststof
– Glas: dubbel
– Dakbedekking: sandwichpanelen
– Dragende constructie: stalen spanten
– Vloer: beton
– Verwarming: heater
– Deuren: 1 automatische overheaddeur, loopdeuren en schuifdeuren

Indeling:
– betonnen laad-/ loskuil, dockboard en automatische overheaddeur;
– kantine met keukenblok;
– kantoor;
– sanitaire groep met 2 toiletten, 1 urinior, douche en wasbak;
– Technicool koelcel, bjr. 2006, inhoud 150 m³.

Ketelhuis
– Bouwjaar: 1991
– Oppervlakte: 235 m²
– Constructie: tralieligger
– Gevels: sandwichpanelen
– Dek: vlakke eternietplaten en glas in aluminium roeden
– Vloer: beton

Watertechnische ruimte / opslagruimte
– Bouwjaar: 1991
– L x b = oppervlakte: 40,50 x 16,00 = 648 m²
– Constructie: tralieligger
– Gevels: glas in aluminium roeden
– Dek: glas in aluminium roeden
– Vloer: beton

Technische installaties
Klimaatregeling:
– Priva klimaatcomputer, type: Connext, bjr. 2012, voor de sturing van lucht, verwarming, scherm, ketel, warmwateropslag, CO2, koeling en watertechnische voorzieningen.

Verwarming:
– Hocon ketel, bjr. 1990, 3,5 milj. Kcal;
– Zantingh Low Nox gecombineerde gas-/ oliebrander, bjr. 2015;
– Van Dijk rookgascondensor (enkel), bjr. 2015;
– liggende warmwateropslagtank, inhoud 230 m³;
– drukinstallatie, HPL, 4 vaten;
– verdeelstuk, diverse groepen, transpostgroepen met transportleidingen in de grond als zogenoemd “stadsverwarming”;
– CO2-installatie: doseerunit, CO2 meter, CO-beveiliging en rvs CO2 collector;
– noodstroomaggregraat.

Watertechnische voorzieningen
Installaties:
– Priva voedingsdoseerunit (injectie), dubbele A en B bakken, loog, zuur- en mengbak, zandfilter, literteller en EC-voorregeling;
– Priva vloeibare meststoffenopslag, omvattende 8 vaten, opgesteld in een lekbak, halfautomatisch doseersysteem met pomp, literteller en leidingen;
– Lubron gesloten ontijzeringsinstallatie, met pomp, literteller, leidingen en ontijzeringsvaten.

Nutsvoorzieningen
Het object is aangesloten op de voorzieningen water, elektra, aardgas en riolering.

Omgevingsvergunning (milieu)
Het bedrijf valt onder de regelgeving vastgesteld in het Activiteitenbesluit.

Grenscorrectie
T.b.v. van de niet in de verkoop betrokken woning op no. 49, zal de perceelsgrens worden gewijzigd.

Bodem
Er zijn geen verontreinigingen van betekening aanwezig.

Onderhoudstoestand
Het object verkeert in een goede staat van onderhoud.

Overdrachtsdatum
Het object is in overleg beschikbaar

Bestemmingsplan
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Arcen en Velden, Plankaart 1B” en geeft hierin de enkelbestemming “Agrarische bedrijfsdoeleinden” en “Agrarisch gebied met landschappelijke waarden” met de functieaanduiding “Glastuinbouwbedrijf”. De woning valt onder het parapluplan “Plattelandswoningen Venlo”.

Kadaster
Arcen en Velden F 331, 340, 1142, 1171, 1220, 1221, 1222, 1223, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1320, 1321, 1494, 1614, 1666, 1804, 1807, oppervlakte 8.30.57 ha
Let op: T.b.v. van de niet in de verkoop betrokken woning op no. 49, zal de perceelsgrens worden gewijzigd.

Kenmerken
Aanmeldingsreden prijs op aanvraag
Adres Hanikerweg 43 en 51
Postcode 5943 NA
Plaats Lomm
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Agrarisch bedrijf
Bedrijfstype Tuinbouw
Diersoort Glastuinbouw
Oppervlakte en inhoud
Bedrijfswoning 1
Omgevingsvergunning

Het bedrijf valt onder de regelgeving vastgesteld in het Activiteitenbesluit.

Agrarisch bouwblok ca. 7.46.60 ha
Totale oppervlakte 8.30.57 ha