Gemert – Daalhorst

PERCELEN LANDBOUWGROND

Perceeloppervlakte: 19.12.90 ha
Ook in gedeelten te koop

De percelen hebben bij benadering een oppervlakte van:
– perceel 1 ca. 5.95.00 ha
– perceel 2 ca. 5.55.00 ha
– perceel 3 ca. 7.62.90 ha

De percelen landbouwgrond maken deel uit van het voormalige agrarische bedrijf aan de Daalhorst 38 te Gemert.

Het complex van percelen heeft een gezamenlijke grootte van 19.12.90 ha.

Voor de verkoop is het complex opgedeeld in 3 percelen.

De percelen zijn in de afgelopen jaren in gebruik geweest bij een plaatselijke akkerbouwer, die wisselende akkerbouwteelten heeft gebezigd.

Bijzonderheden

Drainage:
Gedeelten van de percelen 1 en 2 zijn gedraineerd. Over de werking van de drainage kan geen garantie worden afgegeven.

Bomerij:
De bomerij op perceel 3 dient te worden gehandhaafd.

Bodemorganismen:
Perceel 3 is besmet met knolcyperus. Verkoper als ook de gebruiker heeft hierover geen melding gedaan bij het daartoe bevoegde orgaan. Het risico komt vanaf aktepassering voor koper. Voor zover aan verkoper bekend, is in de overige percelen geen sprake van knolcyperus. Verkoper kan hierover geen garanties afgeven.

Betalingsrechten:
Er zijn 27,72 betalingsrechten ter overname met een waarde per ha van:
– € 259,73 basisbetaling
– € 111,96 vergroeningsbetaling

Feitelijke begrenzing:
De kadastrale grens tussen de perceelnummers Gemert H 2702 en 2703 ligt deels in en buiten de aanwezige sloot. De kadastrale grens kan indien gewenst zodanig verlegd worden dat de sloot aldaar volledig gaat behoren tot het verkochte (Gemert H 2702). De kosten van de grensverlegging komen voor rekening van de Koper. Het onderhoud van de sloot behoort tot de verantwoordelijkheid van de Koper.

Beregeningsput:
Er is een beregeningsvergunning met twee putten. Eén van de putten is ter overname.

Verplichting:
De percelen mogen tot juli 2023 niet betrokken worden in het opstarten van de ontwikkeling van een zon- en/of windpark.

Oplevering:
De percelen worden opgeleverd vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kenmerken
Aanmeldingsreden prijs op aanvraag
Adres Daalhorst
Postcode 5421
Plaats Gemert
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 19.12.90