Zelfrealisatie of samenwerking met een projectontwikkelaar

Een beroep doen op zelfrealisatie

Als je te maken krijgt met onteigening of een aanwijzing in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten impliceert dat niet meteen dat je daarmee verplicht bent je grond en/of gebouwen aan de gemeente te verkopen. Het kan zeker interessant zijn om een beroep te doen op zelfrealisatie. Zelfrealisatie wil zeggen dat je óf zelf óf in samenspraak met meerdere grondeigenaren je grond als onderdeel van een bouwplan gaat ontwikkelen.

Zeker als je gronden strategisch liggen in een bouwplan kan een beroep op zelfrealisatie veel interessanter zijn en leiden tot een beduidend beter en hoger resultaat.  

En dan?

Bij zelfrealisatie kun je zelf met plannen komen en daarover in onderhandeling gaan met de gemeente, maar je kunt ook besluiten om een samenwerking aan te gaan met een projectontwikkelaar. Ook kun je de samenwerking zoeken met meerdere eigenaren om te komen tot een gebiedsontwikkeling. Er zijn vele mogelijkheden, maar het belangrijkste daarin is jouw grond, immers daarmee dwing je je positie af binnen een plan.

Zoals gezegd kun je zelf, met behulp van deskundigen, ermee aan de slag gaan of samenwerking zoeken met een professionele ontwikkelaar. Immers er dienen onderhandelingen te worden gevoerd met de gemeente over de inrichting, uitvoering en exploitatiebijdragen om tot een planontwikkeling te kunnen komen. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

Aan hét juiste adres

Zo’n zelfrealisatie vraagt de nodige tijd en energie en is vooral het regisseren van het proces om tot een ontwikkeling te komen. 
Je kunt dat zelf doen en daarin kunnen wij, van Van den Berk & Kerkhof, je uitstekend adviseren, maar je kunt ook besluiten om de ontwikkeling over te laten aan een professionele partij. Het vinden van de juiste ontwikkelaar en het inrichten van die samenwerking kunt u met gerust hart aan ons toe vertrouwen. 
Voor het vertrouwen in het slagen van een samenwerking onderkennen wij ten zeerste het belang van transparantie in de kosten en baten en het is onze taak om daarop toe te zien.

Zorg ervoor tijdig beroep te doen op zelfrealisatie

Raakt u betrokken in een onteigening of aanwijzing in het kader van de Wvg, dan is het zaak tijdig een beroep te doen op zelfrealisatie. Zelfrealisatie kan er toe leiden dat de gemeente je grond en/of gebouwen niet kan onteigenen. Wij van Van den Berk & Kerkhof hebben met succes al diverse zelfrealisaties begeleid en samenwerkingen met projectontwikkelaars geregeld.

Denk je aan zelfrealisatie of wil je hulp bij het vinden van de juiste ontwikkelaar voor een samenwerking? Neem contact met ons op zodat we samen kunnen bekijken wat de opties voor je zijn.