Projectontwikkeling

Projectontwikkeling kan zomaar iets voor jou zijn!

Je hebt een perceel grond dat tegen de bebouwde kom ligt en door die omstandigheid “warm” ligt voor een herontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan een herontwikkeling voor woningbouw of bedrijvigheid. De woonwijk of het bedrijventerrein kan op jouw perceel uitbreiding krijgen.

Nu kun je wachten op dat een projectontwikkelaar of de gemeente je erf op rijdt, maar wellicht kun je dat ook zelf ingang zetten. We kunnen voor je bekijken wat de beste opties zijn en wat de kansen zijn. Projectontwikkeling is een langdurig proces en behelst al snel enkele jaren. Laat je daar zeker niet door ontmoedigen, immers wij kunnen je in raad en daad bijstaan en zorgen dat je het proces begrijpt en helpen je het tot een volledig einde te brengen.

Geloof hebben in het slagen van jouw project

Het begrip ‘projectontwikkeling’ bevat wat jij ermee wilt. Wil je het bestemmingsplan regelen en daarna het project verkopen? Wil je alleen maar onderzoek doen en de kaders afstemmen met de gemeente en daarna het overlaten aan de hoogstbiedende? Wil je het ook zelf realiseren en aan een belegger verkopen? Of zelf houden als belegging?

Je ziet er zijn zoveel mogelijkheden en wij van Van den Berk & Kerkhof kunnen je in het hele proces bijstaan, in de rol die we met elkaar afspreken. Als regisseur van het bestemmingsplan, om je plan door te rekenen, als verkoper van je plan, in het nemen van beslissingen. Onze kracht zit in het feit dat we het hele proces kennen en daarin op allerlei manieren je kunnen faciliteren om het project te doen slagen. We staan bekend om onze trekkersrol, we willen sjouwen voor jouw project. En geloof maar, dat is gewoon nodig door de tijd die ermee gepaard gaat en om de neuzen allemaal dezelfde kant uit te laten blijven kijken.

Projectontwikkeling gebeurt niet alleen op een onbebouwd perceel, maar kan ook door het transformeren van een bestaand pand. Het kan kleinschalig of grootschalig zijn. Dat winkelpand in het dorp omzetten naar appartementen, dat bedrijfspand naar kleinere werkunits. Een samenwerking aangaan met enkele grondeigenaren om samen tot een gebiedsontwikkeling te komen.

Als onafhankelijk adviseur kunnen we je opties bezien, de kansen in kaart brengen, de haalbaarheid uitzoeken. En vergeet ook niet de fiscale consequenties daarin mee te nemen. Wij hebben in ons netwerk zo nodig specialisten omdat helder te krijgen.

Loop je al langer rond met de gedachten of projectontwikkeling iets voor jou kan zijn? Wat je kansen daarin zijn? Of het ook wat voor je is? Neem vrijblijvend contact op en laten we een afspraak plannen om hierover eens te praten.