U en de overheid

Onteigening

Voor het realiseren van plannen heeft de overheid of een particuliere organisatie (denk aan de Pro Rail) uw grond of gebouwen nodig, bijvoorbeeld voor uitbreiding met een woonwijk, voor wegen, recreatie of een industrieterrein. Hoe verknocht u ook bent aan uw plekje, u zult uiteindelijk moeten wijken. Daarvoor hebben de plannenmakers het wapen van de onteigening.

Zodra u te horen krijgt dat de overheid of een andere instantie uw grond en gebouwen op het oog heeft, doet u er goed aan om een deskundige van Van den Berk & Kerkhof in de arm te nemen. Een professional met begrip voor uw situatie en met verstand van zaken, want onteigening is een complexe aangelegenheid. Wij gaan ervoor om het maximale uit de onderhandelingen te halen. Dat kan geld zijn, maar ook de bijkomende voorwaarden kunnen heel interessant zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verkrijgen van een of meer bouwkavel(s) of bouwvergunningen. We gaan voor resultaat. Verkopen kunt u maar één keer.

De overheid of een andere instantie betaalt in de meeste gevallen de begeleidingskosten. Dat staat in de wet. Omdat het traject van onteigening vaak langdurig van karakter is, hechten wij veel waarde aan een goede relatie met onze opdrachtgevers. Wederzijds vertrouwen, heldere communicatie en persoonlijk contact met een vaste contactpersoon vormen hiervoor een goede basis.

Schade door overheidshandelen

Altijd kon de vrachtwagen met goederen via een smal gemeenteweggetje achter uw bedrijf komen. Handig, want daar zit ook uw opslag. Plotseling geeft de gemeente aan dat ze die weg vanwege de verkeersveiligheid gaat afsluiten. Ineens moeten alle spullen via de voorzijde van uw bedrijf. Heel onhandig en eigenlijk onmogelijk. U moet aan de voorzijde een opslag maken. Dat is voor u een schadepost, waarvoor u bij de gemeente wilt aankloppen. De werkelijke schade zult u met hulp van een expert van Van den Berk & Kerkhof in beeld kunnen brengen.

Of wat te denken van een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor een nieuw flatgebouw de zon op het terras van uw restaurant wegneemt. Dat kost klandizie. Planschade heet dat.

Niet alleen de gemeente kan u schade berokkenen, ook anderen kunnen dat. Denk aan de Spoorwegen, die een overweg afsluiten, waardoor vrachtwagens moeten omrijden, of het energiebedrijf dat een kabel dwars door uw grond wil aanbrengen. Zo zijn er tal van voorbeelden. Heeft u recht op een vergoeding? Wat kunt u er tegen ondernemen? Hoe stelt u de schade vast? De experts van Van den Berk & Kerkhof weten het antwoord.

Wet Voorkeursrecht Gemeenten

Als de bestemming landbouwgrond verandert in woningbouwgrond is ze ineens veel meer waard. Dat geldt ook voor grond in een dorp of stad, waar huizen of bedrijven gebouwd mogen worden. Projectontwikkelaars zijn voortdurend op zoek naar deze "warme" grond, waarop ze een bouwproject kunnen realiseren. Gemeenten houden dat liever zelf in handen. Ze beschikken daarvoor over het voorkeursrecht.

Voordat de gemeente een nieuw bestemmingsplan (dat bijvoorbeeld woningbouw mogelijk maakt) naar buiten brengt, kan ze een voorkeursrecht vestigen. In dat geval moet de eigenaar de grond als eerste aan de gemeente aanbieden voor een marktconforme prijs. Wat die prijs precies moet zijn, is een kwestie van onderhandelen binnen de spelregels van de wet. Dat is werk voor specialisten van Van den Berk & Kerkhof. Op het aanbieden van de grond aan de gemeente gelden enkele uitzonderingen zoals overdracht van grond binnen de familie.

Zodra u een aangetekende brief van de gemeente krijgt (dat is verplicht) over het vestigen van een voorkeursrecht, is het zaak om een deskundige in de arm te nemen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. U kunt bezwaar aantekenen, maar ook kan de brief aanleiding zijn om eventuele onderhandelingen over verkoop in gang te zetten. In alle gevallen heeft u baat bij de specialisten van Van den Berk & Kerkhof.

Bezwaar en beroep

Tegen besluiten van de overheid kunt u bezwaar of beroep instellen. Daarvoor gelden specifieke procedures en tijdslimieten. Dat luistert nauw. Belangrijk is dat u er steeds tijdig bij bent. Als u bijvoorbeeld bezwaar wilt aantekenen tegen een nieuw bestemmingsplan, moet u er in een vroeg stadium bij zijn, al bij de ter inzage legging van het ontwerpplan. Dan kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Komt u later in het traject met bezwaren, dan bent u te laat. Voor andere overheidsbesluiten en plannen gelden weer andere tijdslimieten, die u in acht moet nemen.

Daarmee bent u er nog niet. Het gaat erom dat u inhoudelijk correcte argumenten aandraagt, zodat bezwaren worden goedgekeurd. Per slot van rekening gaat het daar om. Zelf in de pen klimmen, kan, maar of dat succes oplevert, is de vraag. Van den Berk & Kerkhof weet wat steekhoudende argumenten zijn. We werken voor particulier en ondernemer, maar ook voor de overheid. Dat biedt voordelen. We weten aan beide kanten precies hoe het zit. Met het inschakelen van onze specialisten vergroot u de kans op succes.