Werkgebieden

Taxatie

Van den Berk & Kerkhof is de partner van banken en accountants. Wij ondersteunen hen en we zijn hen van dienst onder meer met taxaties.

Voor financiering van een bedrijf door de bank, een bedrijfsovername, een erfenis of een bedrijfsbeëindiging is steeds een waardebepaling van grond en gebouwen nodig en van alles wat daaromheen speelt (veestapel, machines, vergunningen, productierechten enz.). Dat is geen sinecure. Geen bedrijf is hetzelfde. Het is specialistenwerk om voor elk vast te stellen wat het precies waard is. Taxateurs van Van den Berk & Kerkhof weten dat. Dat geeft houvast.

Vooral op agrarisch gebied heeft Van den Berk & Kerkhof een hoogstaande expertise opgebouwd. Daar maken diverse banken al vele jaren dankbaar gebruik van. Maar ook op het vlak van bedrijfs onroerend goed komt Van den Berk & Kerkhof goed beslagen ten ijs dankzij onder meer de bancaire achtergrond van de bedrijfsmakelaars.

Aan- en verkoop

Van den Berk & Kerkhof is een van de grootste, gespecialiseerde kantoren in de aan- en verkoop van onroerend goed in het landelijk gebied. Ook in het dorp en in de stad zijn wij actief. We beschikken over de nodige ervaring bij normale verkoop, maar ook bij "crisiswerk". Bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw.

In die sector zijn er maar weinig bedrijven die failliet gaan. Banken en accountants laten het doorgaans niet zover komen. Ze grijpen eerder in. Voor alle partijen is dat het beste. Als de marktprijzen of andere omstandigheden tegenzitten, kan het nodig zijn om te verkopen. Een bank doet dat niet zelf, maar schakelt een makelaar in, die thuis is in de land- en tuinbouw en die discreet met de situatie weet om te gaan. Dat geeft de betrokkenen ruggensteun. Van den Berk & Kerkhof heeft en geeft dat gevoel. Door de jarenlange contacten met banken heeft Van den Berk & Kerkhof een meer dan gemiddelde ervaring op dit gebied.

Advisering ruimtelijke ordering en milieu

Ruimtelijke ordening en milieu kennen zeker in het buitengebied zeer gedetailleerde regelgeving. Maar weinigen zijn er echt in thuis. Van den Berk & Kerkhof weet het wel. Maar ook voor de regelgeving in dorp en stad hebben we alle kennis in huis.

Dikwijls gaat het ook om regelgeving op het snijvlak van buitengebied en bebouwde kom, bijvoorbeeld bij een uitbreidingsplan. Hoe zit het dan precies met de odeur- oftewel stanknorm? En in het buitengebied: wat mag wel en wat mag niet binnen de reconstructie ? Of welke consequenties heeft de aanwijzing van een Natura 2000-gebied voor een bedrijf? Vragen, waarop een exact antwoord nodig is. Niet elke bank of accountantskantoor heeft die antwoorden voor handen. Van den Berk & Kerkhof kan ten aanzien van ruimtelijke ordening en milieu uitstekend adviseren, zodat bij (financierings)plannen de juiste beslissingen worden genomen.