Onteigening

Ontnemen van eigendom

We hebben allemaal belang bij een goede infrastructuur, denk aan het wegennet, spoor- en vaarwegen. We willen allemaal wonen, dus dienen nieuwe woonwijken te worden gebouwd. En wat te denken van de immer aantrekkende economie die gepaard gaat met de groeiende vraag naar (grootschalige) bedrijventerreinen. Om hieraan uitvoering te kunnen geven, worden bestemmingsplannen opgesteld. Zo’n bestemmingsplan regelt de nieuwe bestemming.

En ja, plannen zijn er om gemaakt te worden, maar zodra die plannen op jouw eigendom komen te liggen en ertoe leiden dat je eigendom geheel of gedeeltelijk moet afstaan, dan wordt dat gevoel bij dat ‘algemene belang’ toch heel anders. 
Eigendom is een grondrecht. En als aan je grondrecht wordt getornd, dan voelt dat al een onrecht, dat je diep raakt.

Kan dat zomaar?

Hoe verknocht je er ook mee bent, als je grond en/of gebouwen nodig zijn voor de nieuwe plannen, dan heeft de overheid de mogelijkheid om op basis van de Onteigeningswet de eigendom te ontnemen. Eerst wordt op minnelijke basis over de aankoop en de daarbij behorende schadeloosstelling onderhandelingen gevoerd. Mocht geen overeenstemming worden bereikt dan heeft de overheid de mogelijkheid om de grond en/of gebouwen te onteigenen via een gerechtelijke procedure, die geregeld is in de Onteigeningswet.

Hoe wordt de schadeloosstelling bepaald?

In de Onteigeningswet is opgenomen welke schade voor vergoeding in aanmerking komt. Ook is er door de jaren heen jurisprudentie gemaakt. Jurisprudentie zijn uitspraken van de (hoogste) rechter en die uitspraken geven nog meer duidelijkheid over de interpretatie van de wet. De meeste uitspraken gaan over de schadeloosstelling.

Waaruit bestaat dan zo’n schadeloosstelling. Denk aan de waarde van de grond en gebouwen, de waardevermindering van het overblijvende, de investeringsschade bij nieuwvestiging, kosten van verplaatsing, bijkomende kosten, zoals aankoopkosten, accountantskosten, en óók de kosten van een onteigeningsdeskundige.

Inschakelen van een onteigeningsdeskundige

Zodra je ook maar te horen krijgt dat de overheid je grond en/of gebouwen op het oog heeft, doe je er gewoon goed aan om een onteigeningsdeskundige in te schakelen. Een verkoop aan de overheid vraagt om een goede voorbereiding. Denk aan het in kaart brengen van de schadecomponenten en het berekenen ervan. Daarvoor is kennis hebben van de wet en jurisprudentie onontbeerlijk. En verder is evenzo belangrijk het strategisch voeren van de onderhandelingen.

Wij, bij Van den Berk & Kerkhof, hebben diverse professionals. Allemaal al jaren bezig in dit vak. Een professional, die begrip heeft voor jouw situatie en met verstand van zaken, want onteigening is een complexe aangelegenheid. We gaan voor het minnelijke traject, maar schromen niet om het gerechtelijke traject in te gaan als het gaat om principiële verschillen over waardering of schadecomponenten. Wij hebben diverse keren gelijk gekregen en daarmee jurisprudentie gevormd. Wij gaan ervoor om het maximale uit de onderhandelingen te halen. Dat kan geld zijn, maar ook bijkomende voorwaarden kunnen interessant zijn. Denk bijvoorbeeld aan het verkrijgen van een of meer bouwkavel(s) in een woningbouwplan. We gaan voor het maximale resultaat. Immers, verkopen kun je maar één keer.

De Onteigeningswet regelt dat de redelijk gemaakte deskundigenkosten voor vergoeding in aanmerking komen. Des te meer een reden om tijdig een onteigeningsdeskundige in te schakelen.
Wil je meer weten over onze werkwijze en wat we kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Voor het realiseren van plannen heeft overwegend de overheid of een andere organisatie (denk aan Pro Rail) je grond en/of gebouwen nodig, bijvoorbeeld voor uitbreiding met een woonwijk, voor wegen, recreatie of een industrieterrein. Hoe verknocht je ook bent aan je plekje, je zult uiteindelijk moeten wijken. Daarvoor hebben de plannenmakers het wapen van onteigening.

Onze onteigeningsdeskundigen

Anet van den Berk RT RM

NVM makelaar-taxateur o.z. onteigeningsdeskundige Locatie Vestiging Aarle-Rixtel E-mail a.vandenberk@berkkerkhof.nl Telefoon 06 – 53 25 47 12

Frans Merkens RT RM

NVM makelaar-taxateur o.z. onteigeningsdeskundige Locatie Vestiging Aarle-Rixtel E-mail f.merkens@berkkerkhof.nl Telefoon 06 – 20 36 97 49

Huub Coppelmans RT RM

NVM makelaar-taxateur o.z. onteigeningsdeskundige Locatie Vestiging Best E-mail h.coppelmans@berkkerkhof.nl Telefoon 06 – 53 14 64 10

Maarten van der Vleuten MRICS REV RT RRV RM

NVM makelaar-taxateur (RICS Registered Valuer) o.z. onteigeningsdeskundige Locatie Vestiging Best E-mail m.vleuten@berkkerkhof.nl Telefoon 06 – 51 24 38 30