Bezwaar en beroep

Voor overheidsbesluiten en -plannen gelden termijnen voor het indienen van bezwaar en beroep. Daarvoor gelden specifieke procedures en tijdslimieten. Dat luistert nauw. Belangrijk is dat je er steeds tijdig bij bent.

Ben je het bijvoorbeeld niet eens met het nieuwe bestemmingsplan, dan dien je al bij de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan een zienswijze in te dienen. Kom je later in het traject met bezwaren, dan ben je te laat. Alle overheidsbesluiten en plannen kennen termijnen, die je echt in acht moet nemen.

Daarmee ben je er nog niet. Het gaat erom dat je inhoudelijk correcte en steekhoudende argumenten aandraagt, zodat de bezwaren worden gehonoreerd. Per slot van rekening gaat het daar om. Zelf in de pen klimmen, kan, maar of dat succes oplevert, is de vraag. Van den Berk & Kerkhof weet wat steekhoudende argumenten zijn en desnoods brengen we je in contact met een jurist of advocaat, die hierin gespecialiseerd is.

Een gesprek kan soms zeker een oplossing bieden

Veelal leidt het bezwaar tot een gesprek met die overheid en kan het zijn dat een en ander opgelost kan worden. Immers niet alles is voor de overheid op voorhand in te schatten en met de juiste argumentatie en uitleg kunnen zaken mogelijk weer ten goede gewijzigd worden. Natuurlijk had die overheid dan eerder de dialoog met je kunnen zoeken, maar dat is helaas niet de dagelijkse praktijk. En in het zoeken van die dialoog en daarin het voortouw nemen hebben wij van Van den Berk & Kerkhof al veel successen kunnen boeken.

We werken voor particulieren en ondernemers, maar ook voor de overheid. Dat biedt gewoonweg voordelen. We weten aan beide kanten precies hoe het zit. Met het inschakelen van onze specialisten vergroot u de kans op succes.

Wilt u een bezwaar indienen of de dialoog met de overheid aangaan?

Wacht niet langer en neem contact op met ons op.