Nevenactiviteit in het buitengebied

Een direct lijntje tussen boer en burger lijkt een belangrijke pijler in de transitie van het buitengebied. Multifunctionele landbouw of verbrede landbouw zijn tegenwoordig geen onbekende termen. Een behoorlijk aantal agrariërs kiest voor een nevenactiviteit naast de exploitatie van hun agrarische bedrijfstak.

Het kan daarbij gaan om een agrarische nevenactiviteit zoals bijvoorbeeld een agrarische kinderopvang of boerderijwinkel. Ook kan het gaan om niet-agrarische nevenactiviteiten. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een bed en breakfast, het aanbieden van ruimte(n) voor bijeenkomsten of recreatieve activiteiten. Hoe kom je erachter of het bestemmingsplan ruimte biedt om met de gewenste nevenactiviteit te starten?  

Afhankelijk van het bestemmingsplan

Veel bestemmingsplannen bieden ruimte voor een nevenactiviteit. Het is daarom raadzaam het bestemmingsplan te checken op de mogelijkheden hiervoor. Wat als nevenactiviteit op basis van een bestemmingsplan wordt gezien, is zeer afhankelijk van de inhoud van het bestemmingsplan. Dit hangt veelal samen met de definitie van het begrip ‘nevenactiviteit’ in het bestemmingsplan.

Ook goed om te weten is dat ook ‘de kruimelgevallenregeling’ mogelijkheden biedt om een nevenactiviteit te vergunnen. Biedt het bestemmingsplan dus geen mogelijkheid voor een nevenactiviteit, dan biedt de zogeheten kruimelgevallenregeling die misschien wel.

Laat je door onze adviseurs begeleiden

Heb je een agrarisch bedrijf en denk je na over verbreding van de bestaande bedrijfsvoering? Van den Berk & Kerkhof kan je informeren over wat het bestemmingsplan voor jouw vastgoed betekent en kijken naar de eisen die het bestemmingsplan stelt aan de nevenactiviteit, zodat de juiste keuze wordt gemaakt in het te volgen vergunningstraject. Maar nog meer adviseren we je als je zaken anders wilt. Past hetgeen je wilt niet binnen de regels van het bestemmingsplan, dan zijn er diverse mogelijkheden om dat alsnog te bewerkstelligen. 

Een foute keuze of het niet goed regelen van de gewenste nevenactiviteit kan leiden tot vervelende handhavingssituaties en dat wil je natuurlijk niet.

Heb je vragen over herbestemming in het buitengebied? Neem dan gerust contact met ons op en laat je tijdig adviseren.