Someren – Heikantstraat ong

Vrij wonen op een steenworp afstand van het centrum van Someren, dat kan hier. Deze mooi in te richten kavel heeft een oppervlakte van 2.232 m² en op de kavel kan een woning gebouwd worden van maximaal 900 m³ exclusief kelder. Daarnaast kan er ook nog een bijgebouw gerealiseerd worden van wel 150 m². Mogelijkheden te over.
Ook ligt de kavel op korte afstand van de Strabrechtse Heide en andere prachtige natuurgebieden, en is goed bereikbaar via de provinciale weg en de N266 en de A67. (ca. 20 minuten van de High Tech Campus, ASML en het centrum van Eindhoven).

Perceeloppervlakte: 2.232 m²
Te bouwen type woning: vrijstaande woning met bijgebouw
Bouwtitel: op het perceel rust al een bouwtitel, deze hoeft dus niet meer toegevoegd te worden door koper
Inhoud woning: maximaal 900 m³, exclusief kelder
Dakhelling: tussen 20 graden en 60 graden
Goothoogte: maximaal 6 meter
Nokhoogte: maximaal 10 meter
Bijgebouwen: maximaal 150 m² (goothoogte 3.0 m, nokhoogte 5.5 m)

Feitelijke toestand
De woningbouwkavels zullen ten tijde van de feitelijke levering bouwrijp worden opgeleverd. De kosten voor huisaansluiting nutsvoorzieningen, legeskosten omgevingsvergunning (bouwvergunning), e.d. zijn voor rekening van koper.

Nutsvoorzieningen
Ten aanzien van de feitelijke levering van het perceel is ten aanzien van de nutsvoorzieningen het navolgende onder meer van toepassing:
– aanwezigheid van hoofdleidingen door de nutsbedrijven langs de openbare weg of op korte afstand. Onder hoofdleidingen worden begrepen: elektriciteit en water. Hieronder wordt niet verstaan/begrepen de bouw- en huisaansluiting op die hoofdleidingen. Koper dient zelf zorg te dragen voor bouw- en huisaansluitingen op de hoofdleidingen.
– indien gewenst dient koper zelf zorg te dragen voor de aansluiting op de rioleringswerken.
– voor de afvoer van hemelwater zal koper een voorziening moeten treffen op de aangeboden kavel middels drainboxen of andersoortige infiltratie op het perceel.

Er is een KLIK-melding gedaan. Op verzoek kan de verkregen informatie met de leidingen lopende in de nabijheid van de aangeboden kavels die bekend zijn bij het Kadaster via email beschikbaar gesteld worden.

Bebouwingsvoorschriften
Op de bouwkavel kunt u een woning realiseren die voldoet aan al uw wensen en eisen. Daarbij dient u zich wel te houden aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van het (ontwerp-)bestemmingsplan. Een uittreksel van het ontwerpbestemmingsplan treft u bijgesloten aan. Wij raden u aan dit geheel door te nemen en bij vragen contact op te nemen met de makelaar of u kunt zelf een adviseur in schakelen die u hierin kan begeleiden.

Bodemonderzoek
Er is een verkennend bodemonderzoek verricht naar eventuele verontreiniging van de bodem. Uit de conclusie van het onderzoek blijkt dat de bouwkavel geschikt is voor woningbouw. Op verzoek is inzage in dit rapport mogelijk.

Impressie bouwaard
Nieuwe functies en bebouwing dienen te passen binnen de ruimtelijke en stedenbouwkundige structuur van de omgeving. De nieuwbouw zal worden uitgevoerd in een bouwstijl die passend is voor woningen in het buitengebied.

De woningen in de omgeving van het plangebied bestaan voornamelijk uit één tot anderhalve bouwlaag voorzien van een forse kap. Een gedeelte van deze woningen is eveneens gerealiseerd met toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling. De woningen staan in het algemeen met de lange gevel naar de weg gericht. De nokrichting is dan ook parallel aan de weg. De woningen zijn allen gedekt met kap, in de kapvorm bestaat weinig variatie.
Uitsluitend zadeldaken worden toegepast, al dan niet met wolfseinden.

Kenmerken

Status
Verkocht
Adres
Heikantstraat ong
Postcode
5712 GS
Plaats
Someren
Land
Nederland

Overdracht

Aanvaarding
In overleg

Bouw

Objecttype
Bouwgrond

Oppervlakte en inhoud

Perceel oppervlakte
2.232 m2

Indeling

Perceel oppervlakte
2.232 m2

Buitenruimte

Liggingen
Aan rustige weg, Vrij uitzicht, Open ligging, Buiten bebouwde kom, In bosrijke omgeving, Landelijk gelegen
Tuintypen
Geen tuin

Garage

Soorten
Geen garage

Kaart

Street View

Zoekservice