Liessel – Leensel 13

Mooi woningbouwkavel gelegen in het buitengebied aan een rustige weg, waarbij veelal alleen bestemmingsverkeer komt. Desalniettemin is de locatie goed ontsloten richting Asten en Liessel. De kavel heeft mooie vierkantige vorm en een grote frontbreedte waardoor het geheel luxe ingericht kan worden. Bouw hier uw droomwoning op een schitterende locatie.

Te bouwen type woning: vrijstaande woning met bijgebouw
Perceeloppervlakte: 2.181 m²
Goothoogte: maximaal 4,50 m¹
Nokhoogte: maximaal 9,00 m¹
Inhoud: maximaal 750 m³
Bijgebouwen: maximaal 150 m²
Ligging: aan een rustige weg in het buitengebied tussen Asten en Liessel met goede ontsluitingsmogelijkheden

Nutsvoorzieningen
Ten aanzien van de feitelijke levering van het perceel is ten aanzien van de nutsvoorzieningen het navolgende onder meer van toepassing:
a. aanwezigheid van hoofdleidingen door de nutsbedrijven langs de openbare weg of op korte afstand. Onder hoofdleidingen worden begrepen: elektriciteit, water, aardgas en telefonie. Hieronder wordt niet verstaan/begrepen de bouw- en huisaansluiting op die hoofdleidingen. Koper dient zelf zorg te dragen voor bouw- en huisaansluitingen op de hoofdleidingen.
b. koper dient zelf zorg te dragen voor de aansluiting op de hoofdrioleringswerken.
c. voor de afvoer van hemelwater zal koper een voorziening moeten treffen op de aangeboden kavel middels drainboxen of er dient aansluiting gezocht te worden met een sloot langs de openbare weg.

De woningbouwkavel zal ten tijde van de feitelijke levering bouwrijp worden opgeleverd. De kosten voor huisaansluiting nutsvoorzieningen, legeskosten omgevingsvergunning (bouwvergunning), e.d. zijn voor rekening van koper.
Op de aangeboden kavel heeft een woning en een schuur gestaan. Deze zijn door de eigenaar geheel verwijderd.

Er is een KLIK-melding gedaan. Op verzoek kan de verkregen informatie met de leidingen lopende in de nabijheid van de aangeboden kavels die bekend zijn bij het Kadaster via email beschikbaar gesteld worden.

Kadastrale gegevens en vraagprijzen
Gemeente Deurne, sectie T, nummer 674 groot 2.181 m².
De kavel heeft een frontbreedte van ca. 35 meter.

Bebouwingsvoorschriften
Op de bouwkavel kunt u een woning realiseren die voldoet aan al uw wensen en eisen. Daarbij dient u zich wel te houden aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan. Een uittreksel van het bestemmingsplan treft u bijgesloten aan. Wij raden u aan dit geheel door te nemen en bij vragen contact op te nemen met de makelaar of u kunt zelf een adviseur inschakelen die u hierin kan begeleiden.

Bodemonderzoek
Er is een verkennend bodemonderzoek verricht naar eventuele verontreiniging van de bodem. Uit de conclusie van het onderzoek blijft dat de bouwkavel geschikt is voor woningbouw. Op verzoek is inzage in dit rapport mogelijk.

Bestemmingsplan
De kavel is gelegen in het bestemmingsplan “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied” van de gemeente Deurne en heeft daarin de enkelbestemming “Wonen”. Het bestemmingsplan is vastgesteld op 7 juli 2020.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Bebouwingsmogelijkheden en stedenbouwkundig plan
De nieuw te realiseren woning zal qua beeldkwaliteit ingepast worden in de omgeving wat betreft situering, vorm, maatvoering, materiaalgebruik en detaillering. De woning zal worden gerealiseerd in een landelijke stijl, aansluitend bij de woningen in de directe omgeving. In de planregels zijn regels opgenomen die ervoor zorgen dat de woningen binnen het straatbeeld in de bebouwingsconcentratie passen.

Ligging
De bouwkavel is gelegen aan de rand van het buitengebied van Liessel en op korte afstand van het centrum van Liessel, ca. 1.700 meter.

Aan de voorzijde van de kavel is een hoge haag geplant, deze mag en kan geheel verwijderd worden waardoor er vrij uitzicht wordt verkregen op de Astense Aa.

Bijzonderheden
– schitterende ligging aan de rand van Liessel
– mogelijkheid tot aansluiting van glasvezel
– goede ontsluitingsmogelijkheden
– ruime frontbreedte van de kavel

Kenmerken

Status
Beschikbaar
Koopprijs
€ 315.000,- k.k.
Adres
Leensel 13
Postcode
5757 RZ
Plaats
Liessel
Land
Nederland

Overdracht

Aanvaarding
In overleg

Bouw

Objecttype
Bouwgrond

Oppervlakte en inhoud

Perceel oppervlakte
2.181 m2
Inhoud
0 m3

Indeling

Perceel oppervlakte
2.181 m2
Inhoud
0 m3

Buitenruimte

Liggingen
Aan rustige weg, Vrij uitzicht, Open ligging, Buiten bebouwde kom, Landelijk gelegen
Tuintypen
Geen tuin

Garage

Soorten
Geen garage

Kaart

Street View

Zoekservice