Lieshout – den Houw 2

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

LET OP: DE VERKOOPVOORWAARDEN ZIJN GEWIJZIGD
DIT BETREFT ENKELE DATA EN KOSTEN

KIJKDAGEN:
15 oktober 2021 van 9.30 – 11.30 uur
29 oktober 2021 van 13.30 – 15.30 uur

De langgevelboerderij is aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol. Dit betekent dat de cultuurhistorisch waardevolle
bebouwing ter plaatse van de aanduiding dient te worden behouden.
Om in het kader van een aanstaande verkoop inzicht te krijgen in de cultuur- en bouwhistorische waarden van de boerderij is er een bouwhistorische verkenning uitgevoerd.
Het bouwhistorisch rapport kan inzicht bieden in de aanwezigheid en de waarde van de afzonderlijke onderdelen.
Daarbij komt ook de ‘speelruimte’ in beeld voor de aanpassingen waarmee u de langgevelboerderij bruikbaar kunt
maken voor een nieuwe toekomst. Dit kan een indicatie geven welke ingrepen mogelijk en wenselijk zijn bij een toekomstige restauratie.

In het buitengebied even ten westen van Lieshout bevindt zich een langgevelboerderij gebouwd in 1863. Deze boerderij
ademt samen met het erf de sfeer van weleer. Vanaf de toegang bij Den Houw ziet u eerst de karakteristieke kopse
gevel van het woongedeelte. Het pand ligt op korte afstand van de straat, met de nok enigszins haaks daarop gericht. Het woongedeelte bevindt zich aan de straatzijde. Achter het woongedeelte bevindt zich het bedrijfsgedeelte, met stal- en schuurgedeelte. Rechts van de boerderij staat een bijgebouw zonder cultuurhistorische waarde. De beplanting van het erf is karakteristiek.

Het geheel wordt opgeleverd in de huidige staat, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen privaatrechtelijke bepalingen bekend.
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
basisregistratie Kadaster.

De verkoop geschiedt bij inschrijving.

De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor.

Vrijdag 5 november 2021 om 12.00 uur; laatst mogelijke tijdstip voor het indienen van het inschrijvingsformulier.
Het inschrijfformulier vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient dan aanwezig te zijn op het kantoor van de makelaar.

Het beoogde moment van juridische levering zal plaats vinden op uiterlijk 14 december 2021 ten kantore van Gerrits & van Gulick te Gemert. Indien u een ander moment wenst dient u dat aan te geven op het inschrijfformulier.
Indien u een of meerdere voorbehouden wenst te maken bij uw inschrijving dient u deze op te nemen op het
inschrijfformulier. Bij het maken van een voorbehoud moet u ook duidelijk aangeven welk voorbehoud en welk termijn het voorbehoud heeft. Bijvoorbeeld een voorbehoud dat u uw woning heeft verkocht voor bepaald moment. Elke potentiële koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die potentieel kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de transactie zijn voor rekening en risico van die potentiële kopers. De brochure c.q. samenvatting is opgesteld om potentiële kopers te informeren over de inschrijving. De samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie. Indien meer informatie gewenst zal zelf initiatief genomen moeten worden.

Het geheel wordt aangeboden in drie kavels, zijnde:
Kavel 1
Het geheel, totaal groot 48.800 m²

Kavel 2
De landbouwgrond, totaal groot ca. 45.635 m²

Kavel 3
De cultuurhistorische woonboerderij met bijgebouw en omliggende grond, groot ca. 3.165 m²

De inschrijfvoorwaarden en het inschrijfformulier zijn opgenomen in de bijlage van de brochure.

Op de locatie heeft een verkennend bodemonderzoek plaats gevonden. Uit dit onderzoek is gebleken dat er verhoogde
concentraties aangetroffen op 4 locaties. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de conclusie en aanbeveling van het rapport wat opgenomen is in de bijlage van dit rapport.

Het volledige rapport is digitaal op te vragen bij de makelaar.

Kenmerken

Status
Verkocht bij inschrijving
Aanmeldingsreden
Verkoop bij inschrijving
Adres
den Houw 2
Postcode
5737 PZ
Plaats
Lieshout
Land
Nederland

Overdracht

Aanvaarding
Per datum

Bouw

Objecttype
Woonhuis
Bouwjaar
1863

Oppervlakte en inhoud

Woonoppervlakte
2 m2
Gebruiksoppervlakte overige functies
0 m2
Oppervlakte externe bergruimte
0 m2
Buitenruimtes gebouwgebonden of vrijstaand
0 m2
Perceel oppervlakte
48.800 m2
Inhoud
4 m3

Indeling

Aantal kamers
1
Perceel oppervlakte
48.800 m2
Inhoud
4 m3

Buitenruimte

Tuintypen
Tuin rondom

Garage

Soorten
Geen garage

Kaart

Street View

Zoekservice