Portal:
houtbroekdijk-0-someren-0.jpg

Houtbroekdijk 0ong

SOMEREN € 155.000 v.o.n.

Adres
Houtbroekdijk 0ong

Omschrijving


Meer over Houtbroekdijk 0 ong


Kenmerken


Meer over Houtbroekdijk 0 ong


Foto's

 • houtbroekdijk-0-someren-1.jpg
 • houtbroekdijk-0-someren-2.jpg
 • houtbroekdijk-0-someren-3.jpg
 • houtbroekdijk-0-someren-4.jpg
 • houtbroekdijk-0-someren-5.jpg
 • houtbroekdijk-0-someren-6.jpg
 • houtbroekdijk-0-someren-7.jpg
 • houtbroekdijk-0-someren-8.jpg
 • houtbroekdijk-0-someren-9.jpg
 • houtbroekdijk-0-someren-10.jpg
Bekijk alle foto's
WONINGBOUWKAVEL OP EEN RUIM PERCEEL

De kavel wordt u aangeboden met een oppervlakte van ca. 2.880 m² maar kan uitgebreid worden tot een oppervlakte van ca. 9.500 m²!

Te bouwen type woning : vrijstaande woning met bijgebouw
Bouwtitel : er dient nog een bouwtitel in het kader van de RvR-regeling toegevoegd te worden
Perceeloppervlakte : ca. 2.880 m² (met meer grond is mogelijk, tot maximaal ca. 9.500 m²)
Goothoogte : maximaal 4,5 meter
Nokhoogte : maximaal 10 meter
Inhoud : maximaal 900 m³ (exclusief kelder)
Bijgebouwen : maximaal 150 m²
Ligging : aan de rand van de bebouwde kom van Someren

De woningbouwkavel zal ten tijde van de feitelijke levering bouwrijp worden opgeleverd. De kosten voor huisaansluiting nutsvoorzieningen, legeskosten omgevingsvergunning (bouwvergunning), e.d. zijn voor rekening van koper.

Nutsvoorzieningen
Ten aanzien van de feitelijke levering van het perceel is ten aanzien van de nutsvoorzieningen het navolgende onder meer van toepassing:
a. aanwezigheid van hoofdleidingen door de nutsbedrijven langs de openbare weg of op korte afstand. Onder hoofdleidingen worden begrepen: elektriciteit, water, aardgas en telefonie. Hieronder wordt niet verstaan/begrepen de bouw- en huisaansluiting op die hoofdleidingen. Koper dient zelf zorg te dragen voor bouw- en huisaansluitingen op de hoofdleidingen.
b. koper dient zelf zorg te dragen voor de aansluiting op de hoofdrioleringswerken.
c. voor de afvoer van hemelwater zal koper een voorziening moeten treffen op de aangeboden kavel middels drainboxen of er dient aansluiting gezocht te worden met een sloot langs de openbare weg.

Er is een KLIK-melding gedaan. Op verzoek kan de verkregen informatie met de leidingen lopende in de nabijheid van de aangeboden kavels die bekend zijn bij het Kadaster via email beschikbaar gesteld worden.

Kadastrale gegevens en vraagprijzen
Gemeente Someren, sectie M, nummer 938 (ged.), groot ca. 2.880 m².
De kavel heeft een frontbreedte van ca. 49,5 meter!
De kavel kan eventueel uitgebreid worden met ca. 2.840 m² of 6.620 m², deze is gelegen aan de zuidzijde van de kavel, vraag de makelaar naar de mogelijkheden. Deze extra grond is te verwerven tegen een koopsom van € 9,00 per m² kosten koper.
De kavel betreft een gedeelte van een heel kadastraal perceel. De opgegeven oppervlakte in deze brochure is dan ook indicatief. Voorafgaand aan de juridische levering zal het verkochte perceel ingemeten worden door het kadaster. Hierdoor zal bij eigendomsoverdracht de exacte oppervlakte bekend zijn.

Bebouwings-voorschriften
Op de bouwkavel kunt u een woning realiseren die voldoet aan al uw wensen en eisen. Daarbij dient u zich wel te houden aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan. Een uittreksel van het bestemmingsplan treft u bijgesloten aan. Wij raden u aan dit geheel door te nemen en bij vragen contact op te nemen met de makelaar of u kunt zelf een adviseur in schakelen die u hierin kan begeleiden.

Bodemonderzoek
Er is een verkennend bodemonderzoek verricht naar eventuele verontreiniging van de bodem. Uit de conclusie van het onderzoek blijkt dat de bouwkavel geschikt is voor woningbouw. Op verzoek is inzage in dit rapport mogelijk.

Bouwtitel
Om de kavel te mogen bebouwen moet het bestemmingsplan onherroepelijk en er dient nog een bouwtitel op komen te rusten. Deze bouwtitel zal door de koper nog aangekocht moeten worden. De kosten hiervoor bedragen ca. € 150.000,- en zijn onder andere aan te kopen via de Provincie Noord-Brabant.

Bestemmingsplan
De kavel is gelegen in het bestemmingsplan “Veegplan VIII, Gemeente Someren 2019” van de gemeente Someren en heeft daarin de enkelbestemming “Wonen” en “Agrarisch”, en ten aanzien van het met "Wonen" aangeduide vlakken hebben deze de specifieke vorm van wonen - ruimte voor ruimte. Het ontwerp van het plan is vastgesteld door de gemeenteraad op 8 augustus 2019.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Beplantingsplan
De bouwkavel dient na aankoop/bouw van de woning aan de voorzijde en op de zijdelingse perceelsgrenzen worden ingepast met een haag bestaande uit streekeigen beplanting (Beuk, Haagbeuk, Veldesdoorn, etc.) of oude boerenplanten. Een ligusterhaag rond de voortuin is eenvoudig en past goed in het landelijke gebied. Liguster is niet echt inheems maar een al lang ingeburgerde plant. Een Ligusterhaag past daarom beter in de voortuin dan in de achtertuin, waar echt inheemse planten beter passen.

Bebouwingsmogelijk-heden en stedenbouw-kundig plan
De nieuw te realiseren woning zal qua beeldkwaliteit ingepast worden in de omgeving wat betreft situering, vorm, maatvoering, materiaalgebruik en detaillering. De woning zal worden gerealiseerd in een landelijke stijl, aansluitend bij de woningen in de directe omgeving. In de planregels zijn regels opgenomen die ervoor zorgen dat de woningen binnen het straatbeeld in de bebouwingsconcentratie passen.

De te bouwen woningen binnen de planlocatie dienen voor wat betreft beeldkwaliteit aan te sluiten bij de bestaande woningen in de omgeving. De woningen in de omgeving van de planlocatie zijn vrijwel allemaal voorzien van een rechthoekig grondplan en zijn parallel aan de weg gesitueerd. De woningen betreffen veelal woningen van één tot anderhalve bouwlaag met kap. De beoogde woningen worden opgericht met een landelijke uitstraling. De woningen zullen middels een eigen oprit worden ontsloten aan de Houtbroekdijk.

Ligging
De bouwkavel is gelegen aan de rand van het buitengebied van Someren en op korte afstand van het centrum van Someren, ca. 2.500 meter.

Bijzonderheden
 • schitterende ligging aan de rand van Someren;
 • mogelijkheid tot aansluiting van glasvezel;
 • goede ontsluitingsmogelijkheden;
 • ruime frontbreedte van de kavel.

Kenmerken

Overdracht:
status: Beschikbaar
aanvaarding: direct
Bouw:
oppervlakte en inhoud:
Indeling:
Buitenruimte:

Diashow

houtbroekdijk-0-someren-0.jpg

Routebeschrijving

Plan route