U en de belastingdienst

Bij overlijden/erfenis

De gebeurtenis van een overlijden is triest genoeg. De erfenis is de nasleep, die naar behoren moet worden afgewikkeld. De notaris is daarin dikwijls de sleutelfiguur, maar ook de makelaar/taxateur is van groot belang om de waarde van grond en gebouwen te bepalen. Enerzijds voor de verdeling van de erfenis, anderzijds voor het afwikkelen van de successierechten met de fiscus. Daarvoor moet de fiscale waarde worden bepaald.

Ook kan de makelaar/taxateur ingeschakeld worden voor de verkoop vanuit de boedel, als geen van de erfgenamen belang heeft bij die boedel. En wanneer het nodig is, kan hij optreden als een onafhankelijke bemiddelaar (mediator) om de verschillende partijen op één lijn te krijgen. Van den Berk & Kerkhof is op al deze terreinen thuis.

Verkoop aan kinderen

In familieverband is vaak de koop of verkoop van de woning van de ouders aan de orde. Afhankelijk van de situatie zitten er verschillende aspecten aan. Vrijwel altijd is de waardebepaling van belang. Dat betekent een taxatie door een expert, zeker als één van de kinderen interesse heeft in de woning.

Als er meerdere kinderen zijn, zal er een afweging moeten plaatsvinden tussen het bevoordelen van het kopende kind en daarmee tegelijk het benadelen van de anderen. Hier kan de adviseur van Van den Berk & Kerkhof als onafhankelijke vertrouwenspersoon en deskundige een goede rol spelen door te bemiddelen (mediation).

Het is ook denkbaar dat de ouders de woning aan de kinderen verkopen, maar er nog zo lang mogelijk in blijven wonen. Dan is bijvoorbeeld vruchtgebruik een optie. Die verkoop in familieverband kan niet voor een habbekrats. De fiscus ziet dat als een verkapte schenking en zal dan belasting in rekening brengen. Een taxateur van Van den Berk & Kerkhof kan bepalen wat een redelijk verkoopbedrag is, zonder risico van een naheffing.