Portal:

Houtbroekdijk

SOMEREN € 355.000 v.o.n.

Type
Bouwkavel
Aantal
1

Omschrijving

LUXE WONINGBOUWKAVEL OP GROOT PERCEEL

De woningbouwkavel zal ten tijde van de feitelijke levering bouwrijp worden opgeleverd. De kosten voor huisaansluiting nutsvoorzieningen, legeskosten, omgevingsvergunning (bouwvergunning), e.d. zijn voor rekening van koper…
Bekijk de volledige omschrijvingKavelopties

Foto's

Bekijk alle foto's

LUXE WONINGBOUWKAVEL OP GROOT PERCEEL

De woningbouwkavel zal ten tijde van de feitelijke levering bouwrijp worden opgeleverd. De kosten voor huisaansluiting nutsvoorzieningen, legeskosten, omgevingsvergunning (bouwvergunning), e.d. zijn voor rekening van koper.

Te bouwen type woning: vrijstaande woning met bijgebouw
Bouwtitel: rust er op, hoeft niet meer aangekocht te worden
Perceeloppervlakte: 3.415 m²
Goothoogte: maximaal 6 meter
Nokhoogte: maximaal 10 meter
Inhoud: maximaal 900 m³ (exclusief kelder)
Bijgebouwen: maximaal 150 m²
Ligging: aan de rand van de bebouwde kom van Someren

Nutsvoorzieningen
Ten aanzien van de feitelijke levering van het perceel is ten aanzien van de nutsvoorzieningen het navolgende onder meer van toepassing:
a. aanwezigheid van hoofdleidingen door de nutsbedrijven langs de openbare weg of op korte afstand. Onder hoofdleidingen worden begrepen: elektriciteit, water, aardgas en telefonie. Hieronder wordt niet verstaan/begrepen de bouw- en huisaansluiting op die hoofdleidingen. Koper dient zelf zorg te dragen voor bouw- en huisaansluitingen op de hoofdleidingen.
b. koper dient zelf zorg te dragen voor de aansluitingen op de hoofdrioleringswerken.
c. voor de afvoer van hemelwater zal koper een voorzieningen moeten treffen op de aangeboden kavel door middel van drainboxen of er dient aansluiting gezocht te worden met een sloot langs de openbare weg.
Er is een KLIK-melding gedaan. Op verzoek kan de verkregen informatie met de leidingen lopende in de nabijheid van de aangeboden kavels die bekend zij bij het Kadaster via email beschikbaar gesteld worden.

Kadastrale gegevens
Gemeente Someren, sectie M, nummer 1237 groot 3.415 m².
De kavel heeft een frontbreedte van ca. 60 meter!

Bebouwingsvoorschriften
Op de bouwkavel kunt u een woning realiseren die voldoet aan al uw wensen en eisen. Daarbij dient u zich wel te houden aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan. Een uittreksel van het bestemmingsplan treft u bijgesloten aan. Wij raden u aan dit geheel door te nemen en bij vragen contact op te nemen met de makelaar of u kunt zelf een adviseur inschakelen die u hierin kan begeleiden.

Bodemonderzoek
Er is een verkennend bodemonderzoek verricht naar eventuele verontreiniging van de bodem. Uit de conclusie van het onderzoek blijkt dat de bouwkavel geschikt is voor woningbouw. Op verzoek is inzage in dit rapport mogelijk.

Bestemmingsplan
De kavel is gelegen in het bestemmingsplan "Houtbroekdijk 29 en ong. Someren" van de gemeente Someren en heeft daarin de enkelbestemmingen "Wonen" en "Agrarisch". Het plan is vastgesteld door de gemeenteraad op 4 juni 2020.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Beplantingsplan
De bouwkavel dient na aankoop/bouw van de woning aan de voorzijde de zijdelingse perceelsgrenzen worden ingepast met een haag bestaande uit streekeigen beplanting (Beuk, Haagbeuk, Veldesdoorn, etc.) of oude boerenplanten. Een Ligusterhaag rond de voortuin is eenvoudig en past goed in het landelijke gebied. Liguster is niet echt inheems maar een al lang ingeburgerde plant. Een Ligusterhaag past daarom beter in de voortuin dan in de achtertuin, waar echt inheemse planten beter passen.

Bebouwingsmogelijkheden en stedenbouwkundig plan
De nieuw te realiseren woning zal qua beeldkwaliteit ingepast worden in de omgeving wat betreft situering, vorm, maatvoering, materiaalgebruik en detaillering. De woning zal worden gerealiseerd in een landelijk stijl, aansluitend bij de woningen in de direct omgeving. In de planregels zijn regels opgenomen die ervoor zorgen dat de woningen binnen het straatbeeld in de bebouwingsconcentratie passen.

Ligging
De bouwkavel is gelegen aan de rand van het buitengebied van Someren en op korte afstand van het centrum van Someren, ca. 2.500 meter.

Bijzonderheden

  • schitterende ligging aan de rand van Someren
  • mogelijkheid tot aansluiting van glasvezel
  • goede ontsluitingsmogelijkheden
  • ruime frontbreedte van de kavel

Diashow

Routebeschrijving

Plan route

Contactpersoon

Frans Merkens RT RM

Neem contact op