Portal:

De Hoof

SOMEREN van € 340.000 tot € 385.000 v.o.n.

Type
Bouwkavel
Aantal
4

Omschrijving

Vier schitterend gelegen en ruime woningbouwkavels waarvan er nog maar 2 van beschikbaar zijn. Kavel 3 en Kavel 4 zijn nog beschikbaar en hebben een oppervlakte van 4.573 m² c.q. 2.142 m².

Te bouwen type woning: vrijstaande woning
Goothoogte: maximaal 4,5 meter
Nokhoogte:…
Bekijk de volledige omschrijvingKavelopties

Foto's

Bekijk alle foto's

Vier schitterend gelegen en ruime woningbouwkavels waarvan er nog maar 2 van beschikbaar zijn. Kavel 3 en Kavel 4 zijn nog beschikbaar en hebben een oppervlakte van 4.573 m² c.q. 2.142 m².

Te bouwen type woning: vrijstaande woning
Goothoogte: maximaal 4,5 meter
Nokhoogte: maximaal 10 meter
Inhoud: maximaal 900 m³ (exclusief kelder)
Bijgebouwen: maximaal 150 m²
Ligging: aan de rand van de bebouwde kom van Someren

De woningbouwkavel zal ten tijde van de feitelijke levering bouwrijp worden opgeleverd. De kosten voor huisaansluiting nutsvoorzieningen, legeskosten, omgevingsvergunning (bouwvergunning), e.d. zijn voor rekening van koper.

Ten aanzien van de feitelijke levering van het perceel is ten aanzien van de nutsvoorzieningen het navolgende onder meer van toepassing:
a. aanwezigheid van hoofdleidingen door de nutsbedrijven langs de openbare weg of op korte afstand. Onder hoofdleidingen worden begrepen:
elektriciteit, water, aardgas en telefonie. Hieronder wordt niet verstaan/begrepen de bouw- en huisaansluiting op die hoofdleidingen. Koper dient zelf zorg te dragen voor bouw- en huisaansluitingen op de hoofdleidingen.
b. Voor kavel 2 is geen riool op korte afstand van het perceel beschikbaar. Afhankelijk van de hoogteligging kan misschien een aansluiting gemaakt worden op de pompput bij Hoevenstraat 60 (afstand ca.75 m). Er is hiertoe een verzoek gedaan bij de gemeente Someren voor nader informatie.
T.h.v. De hoof 4-8 ligt aan de zijde van de bouwkavels een vrij verval riool dat afvoert richting een drukrioolgemaaltje dat nu met 10 aangesloten woningen/bedrijven al behoorlijk zwaar belast is. De gemeente heeft aangegeven dat de beoogde woningen daarom niet zondermeer kunnen worden aangesloten op de aanwezige riolering. Wellicht dient er een nieuwe drukrioolput gerealiseerd te worden. Ook hiertoe is een verzoek gedaan bij de gemeente Someren voor nadere informatie.

c. voor de afvoer van hemelwater zal koper een voorziening moeten treffen op de aangeboden kavel middels drainboxen of er dient aansluiting gezocht te worden met een sloot langs de openbare weg.

Er is een KLIK-melding gedaan. Op verzoek van de verkregen informatie met de leidingen lopende in de nabijheid van de aangeboden kavels die bekend zijn bij het Kadaster via e-mail beschikbaar gesteld worden. Een tekening van de leidingen is opgenomen in de bijlagen.

Gemeente Someren, sectie S nummer 1917 (ged.)
De kavels betreffen gedeelten van een heel kadastraal perceel. De opgegeven oppervlakten in deze brochure zijn dan ook indicatief. Voorafgaand aan de juridische levering zal het verkochte perceel ingemeten worden door het Kadaster. Hierdoor zal bij eigendomsoverdracht de exacte oppervlakte bekend zijn.
In de bijlagen treft u een tekening met de indicatieve maten per kavel.
De indicatieve maten zijn:
Kavel 1 ca. 3.058 m² verkocht
Kavel 2 ca. 2.768 m² verkocht
Kavel 3 ca. 4.573 m² vraagprijs: € 385.000,00 V.O.N.
Kavel 4 ca. 2.142 m² verkocht onder voorbehoud

Op de bouwkavel kunt u een woning realiseren die voldoet aan al uw wensen en eisen. Daarbij dient u zich wel te houden aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan. Een uittreksel van het bestemmingsplan treft u bijgesloten aan. Wij raden u aan dit geheel door te nemen en bij vragen contact op te nemen met de makelaar of u kunt zelf een adviseur inschakelen die u hierin kan begeleiden.

Er is een verkennend bodemonderzoek verricht naar eventuele verontreiniging van de bodem. Uit de conclusie van het onderzoek blijkt dat de bouwkavels geschikt zijn voor woningbouw. Op verzoek is inzage in dit rapport mogelijk.

De kavels zijn gelegen in het bestemmingsplan "De Hoof 7" van de gemeente Someren en heeft daarin de enkelbestemming "Wonen", "Tuin" en "Groen", ten aanzien van het met "Wonen" aangeduide vlakken hebben deze de specifieke bouwaanduiding - ruimte voor ruimte -. Het gehele plangebied heeft de gebiedsaanduiding - bebouwingsconcentratie. Het ontwerp van het plan is vastgesteld door de gemeenteraad op 5 januari 2018.

De bouwkavels dienen na aankoop/bouw van de woning aan de voorzijde en op de zijdelingse perceelsgrenzen worden ingepast met een haag bestaande uit streekeigen beplanting (beuk, haagbeuk, sleedoorn, veldesdoorn, etc.) of liguster. Een ligusterhaag rond de voortuin is eenvoudig en past goed in het landelijke gebied. Liguster is niet echt inheems maar een al lang ingeburgerde plant. Een ligusterhaag past daarom beter in de voortuin dan in de achtertuin, waar echt inheemse planten beter passen. Navolgende figuur geeft een beeld van de inpassing van een woning middels een haag.

Navolgend figuur geeft aan beeld van de landschappelijke inpassing binnen het plangebied van de woningbouwkavels.

De nieuw te realiseren woning zal qua beeldkwaliteit ingepast worden in de omgeving wat betreft situering, vorm, maatvoering, materiaalgebruik en detaillering. De woning zal worden gerealiseerd in een landelijke stijl, aansluitend bij de woningen in de directe omgeving. In de planregels zijn regels opgenomen die ervoor zorgen dat de woningen binnen het straatbeeld in de bebouwingsconcentratie passen.
Het stedenbouwkundig plan is geïnspireerd op de kenmerkende langgevelverkaveling waarbij ook bebouwing in een tweede lijn aanwezig is. Hierdoor ontstaat aan De Hoof een zeer natuurlijk beeld met een kenmerkende entree naar een klein erf. Alle woning zijn georiënteerd op de Hollestraat. Het karakter van de langgevel is bepalend voor het plan en de omgeving. De langgevel is bij voorkeur zo'n 18 à 20 meter lang of langer. Om zo'n lang volume te kunnen realiseren is het logisch dat een deel van het bijgebouw onderdeel wordt van het hoofdvolume. Dit is overigens niet noodzakelijk. De gebouwen hebben een lage goot. De nok sluit aan bij de langgevels in de omgeving. Er kan historiserend worden gebouwd, maar ook een meer modernere variant is met inachtneming van bovenstaande uitgangspunten mogelijk.

Bijgebouwen kunnen vrij geplaatst worden. De woning in de tweede lijn krijgt een groene voorruimte die zichtbaar is vanaf De Hoof. De entree wordt vormgegeven bijvoorbeeld door enkele gemetselde penanten.

De bouwkavels zijn gelegen aan de rand van het buitengebied van Someren en op korte afstand van het centrum van Someren, ca. 1,7 km.

Bijzonderheden
- schitterende ligging aan de rand van Someren;
- glasvezel waarschijnlijk binnenkort beschikbaar op de kavel;
- goede ontsluitingsmogelijkheden;
- ruime frontbreedtes van de kavels.

Foto's

Diashow

Routebeschrijving

Plan route

Contactpersoon

Frans Merkens RT RM

Neem contact op