Portal:

De Hoof

SOMEREN van € 340.000 tot € 385.000 v.o.n.

Type
Bouwkavel
Aantal
4

Omschrijving

BOUWKAVEL

Vier schitterend gelegen en ruime woningbouwkavels waarvan er nog maar 1 beschikbaar is. Kavel 3 is nog beschikbaar en heeft een oppervlakte van 4.739 m².

Te bouwen type woning: vrijstaande woning
Goothoogte: maximaal 4,5 meter
Nokhoogte:…
Bekijk de volledige omschrijvingKavelopties

Foto's

Bekijk alle foto's

BOUWKAVEL

Vier schitterend gelegen en ruime woningbouwkavels waarvan er nog maar 1 beschikbaar is. Kavel 3 is nog beschikbaar en heeft een oppervlakte van 4.739 m².

Te bouwen type woning: vrijstaande woning
Goothoogte: maximaal 4,5 meter
Nokhoogte: maximaal 10 meter
Inhoud: maximaal 900 m³ (exclusief kelder)
Bijgebouwen: maximaal 150 m²
Ligging: aan de rand van de bebouwde kom van Someren

De woningbouwkavel zal ten tijde van de feitelijke levering bouwrijp worden opgeleverd. De kosten voor huisaansluiting nutsvoorzieningen, legeskosten omgevingsvergunning (bouwvergunning), e.d. zijn voor rekening van koper.

Ten aanzien van de feitelijke levering van het perceel is ten aanzien van de nutsvoorzieningen het navolgende onder meer van toepassing:
a. aanwezigheid van hoofdleidingen door de nutsbedrijven langs de openbare weg of op korte afstand. Onder hoofdleidingen worden begrepen: elektriciteit, water, aardgas en telefonie. Hieronder wordt niet verstaan/begrepen de bouw- en huisaansluiting op die hoofdleidingen. Koper dient zelf zorg te dragen voor bouw- en huisaansluitingen op de hoofdleidingen.
b. koper dient zelf zorg te dragen voor de aansluiting op de hoofdrioleringswerken.
c. voor de afvoer van hemelwater zal koper een voorziening moeten treffen op de aangeboden kavel middels drainboxen.

Er is een KLIK-melding gedaan. Op verzoek kan de verkregen informatie met de leidingen lopende in de nabijheid van de aangeboden kavels die bekend zijn bij het Kadaster via email beschikbaar gesteld worden. Een tekening van de leidingen is opgenomen in de bijlagen.

Kadastrale gegevens
Gemeente Someren, sectie S, nummer 2663, groot 4.739 m².

De aangeboden kavel betreft een heel kadastraal perceel en is in 2018 door het Kadaster ingemeten. De grenzen zijn gemarkeerd in het veld met piketpalen.

Bebouwings-voorschriften
Op de bouwkavel kunt u een woning realiseren die voldoet aan al uw wensen en eisen. Daarbij dient u zich wel te houden aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan. Een uittreksel van het bestemmingsplan treft u bijgesloten aan. Wij raden u aan dit geheel door te nemen en bij vragen contact op te nemen met de makelaar of u kunt zelf een adviseur in schakelen die u hierin kan begeleiden.

Bodemonderzoek
Er is een verkennend bodemonderzoek verricht naar eventuele verontreiniging van de bodem. Uit de conclusie van het onderzoek blijkt dat de bouwkavel geschikt is voor woningbouw. Op verzoek is inzage in dit rapport mogelijk.

Bestemmingsplan
De kavel is gelegen in het bestemmingsplan “De Hoof 7” van de gemeente Someren en heeft daarin de enkelbestemming “Wonen”, "Tuin" en “Groen”, en ten aanzien van het met "Wonen" aangeduide vlakken hebben deze de specifieke bouwaanduiding - ruimte voor ruimte. Het gehele plangebied heeft de gebiedsaanduiding - bebouwingsconcentratie.
Het ontwerp van het plan is vastgesteld door de gemeenteraad op 5 januari 2018.

Beplantingsplan
Het plan omvat 4 woningbouwkavels. De bouwkavels dienen na aankoop/bouw van de woning aan de voorzijde en op de zijdelingse perceelsgrenzen worden ingepast met een haag bestaande uit streekeigen beplanting (Beuk, Haagbeuk, Sleedoorn, Veldesdoorn, etc.) of liguster. Een ligusterhaag rond de voortuin is eenvoudig en past goed in het landelijke gebied. Liguster is niet echt inheems maar een al lang ingeburgerde plant. Een Ligusterhaag past daarom beter in de voortuin dan in de achtertuin, waar echt inheemse planten beter passen. Navolgende figuur geeft een beeld van de inpassing van een woning middels een haag.

Bebouwingsmogelijk-heden en stedenbouw-kundig plan
De nieuw te realiseren woning zal qua beeldkwaliteit ingepast worden in de omgeving wat betreft situering, vorm, maatvoering, materiaalgebruik en detaillering. De woning zal worden gerealiseerd in een landelijke stijl, aansluitend bij de woningen in de directe omgeving. In de planregels zijn regels opgenomen die ervoor zorgen dat de woningen binnen het straatbeeld in de bebouwingsconcentratie passen.

Het stedenbouwkundig plan is geïnspireerd op de kenmerkende langgevelverkaveling waarbij ook bebouwing in een tweede lijn aanwezig is. Hierdoor ontstaat aan De Hoof een zeer natuurlijk beeld met een kenmerkende entree naar een klein erf. Alle woningen zijn georiënteerd op de Hoof, één woning is georiënteerd op de Hollestraat. Het karakter van de langgevel is bepalend voor het plan en de omgeving. De langgevel is bij voorkeur zo’n 18 à 20 meter lang of langer. Om zo’n lang volume te kunnen realiseren is het logisch dat een deel van het bijgebouw onderdeel wordt van het hoofdvolume. Dit is overigens niet noodzakelijk. De gebouwen hebben een lage goot. De nok sluit aan bij de langgevels in de omgeving. Er kan historiserend worden gebouwd, maar ook een meer moderne variant is met inachtneming van bovenstaande uitgangspunten mogelijk.

Bijgebouwen kunnen vrij geplaatst worden. De woning in de tweede lijn krijgt een groene voorruimte die zichtbaar is vanaf de Hoof. De entree wordt vormgegeven bijvoorbeeld door enkele gemetselde penanten.

Ligging
De bouwkavels zijn gelegen aan de rand van het buitengebied van Someren en op korte afstand van het centrum van Someren, ca. 1,7 km.

Bijzonderheden
- schitterende ligging aan de rand van Someren;
- glasvezel waarschijnlijk binnenkort beschikbaar op de kavel;
- goede ontsluitingsmogelijkheden;
- eigen ontsluitingsweg aan De Hoof.

Diashow

Routebeschrijving

Plan route

Contactpersoon

Frans Merkens RT RM

Neem contact op