Portal:

Peelrijtweg kavel 1

Someren € 435.000 v.o.n.

Type
Bouwkavel

Omschrijving

Genieten van rust, ruimte, de natuur en het buitenleven en dat allemaal naast uw kavel. Het is mogelijk op landgoed “De Peelkant” dat ruim 10 ha groot is. Dit landgoed is gelegen in het buitengebied van de gemeente Someren en maakt onderdeel uit van het in ontwikkeling zijnde…
Bekijk de volledige omschrijving


Foto's

Bekijk alle foto's

Genieten van rust, ruimte, de natuur en het buitenleven en dat allemaal naast uw kavel. Het is mogelijk op landgoed “De Peelkant” dat ruim 10 ha groot is. Dit landgoed is gelegen in het buitengebied van de gemeente Someren en maakt onderdeel uit van het in ontwikkeling zijnde recreatiegebied “De Heihorsten”. Op het noordelijk gedeelte van het landgoed is de bouwkavel gesitueerd. Hierop mag een landhuis gebouwd worden met een inhoud van 1.500 m3, alsmede een bijgebouw met een oppervlakte 100 m2 en een vrijliggend zwembad.
De gemeente Someren is gelegen in Zuidoost-Brabant, tussen Venlo en Eindhoven en bestaat uit de kernen Someren, Someren-Eind, Someren-Heide en Lierop. De gemeente Someren kent een hoog voorzieningen aanbod en alle kernen hebben een uniek en uitgebreid verenigingsleven. Ook vinden er jaarlijks diverse activiteiten plaats, waaronder de bekende Kennedymars.

De woningbouwkavel
Het perceel is vrijwel rechthoekig van vorm en is gelegen aan de openbare weg, de Peelrijtweg. De kavel is ontsloten via een toegangsweg met rotonde die mandelig eigendom wordt van de eigenaren van de omliggende drie woningbouwkavels. Het betreft een geëgaliseerd en hooggelegen perceel waarbij een gedeelte als is aangevuld met geel zand. Het aangrenzende landgoed is grotendeels ingericht conform het inrichtingsplan, alleen de vijver dient nog verder ontgrond te worden. Hiertoe is een ontgrondingsvergunning afgegeven, de realisatie werkzaamheden is momenteel gaande.
Aan de zijde van de kruising van de Stalmansweg en de Peelrijtweg zijn 3 bouwkavels gelegen. Op iedere kavel mag een woning van allure van 1.500 m³ gebouwd worden. Naast de woning mag er een bijgebouw van 100 m2 gebouwd worden alsook een zwembad. In het beeldkwaliteitsplan De Peelkant is opgenomen dat de bouwkundige elementen één geheel vormen. Er is ingezet op moderne architectuur met het uitgangspunt dat er een vrije ligging van de bouwkavels moet zijn.

Er worden geen formele verbanden geconstrueerd tussen de gebouwen. Er wordt alleen een spel gespeeld met de oplopende hoogte frontaal bezien en rondom het binnenterrein. Axiale symmetrie is dus ongewenst in de bouwkundige uitwerking van de gebouwen. De referentie voor de bebouwing zijn de Bauhausvilla’s uit West-Europa en de Angelsaksische landen. Deze gebouwen paren een vrije plattegrond aan een sculpturale modellering van volumes en eenvoud in kleur, vorm en materiaal. Deze gebouwen hebben zeer kenmerkend platte daken. Hierop worden vaak dakterrassen aangelegd. Deze stijl kent veel variatie in modellering van het volume en de detaillering; een garantie voor individualiteit. Kenmerkend is ook de meestal lichte kleur van de (gestucte) muren, zoals wit, zandkleurig, beige en lichtgrijs. Het is de bedoeling dat alle gebouwen min of meer dezelfde hoofdkleur zullen krijgen.

Toegang
De kavel is toegankelijk via een openbare verharde weg. De eigenaar heeft met de gemeente Someren een overeenkomst gesloten dat de Peelrijtweg geheel verhard wordt.

Nutsvoorzieningen
De bouwkavels zijn bouwrijp. Onder bouwrijp wordt verstaan:
a. aanwezigheid van hoofdleidingen door de nutsbedrijven. Onder hoofdleidingen worden begrepen: elektriciteit, water en telefoon. Hieronder wordt niet verstaan/begrepen de bouw- en huisaansluiting op die hoofdleidingen. Koper dient zelf zorg te dragen voor bouw- en huisaansluitingen op de hoofdleidingen.
b. huis- of bouwaansluiting op de hoofdrioleringswerken voor de afvoer van vuil en water. De aansluiting op het hoofdriool is reeds door de verkoper aangelegd en betaald.

Feitelijke toestand
De bouwkavels worden aanvaard in de huidige toestand, tenzij anders overeengekomen. De kosten voor huisaansluiting nutsvoorzieningen, legeskosten omgevingsvergunning (bouwvergunning), e.d. zijn voor rekening van koper.

Bebouwingsvoorschriften
Op de bouwkavel kunt u een woning realiseren die voldoet aan uw wensen en eisen. Daarbij dient u zich wel te houden aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Een uittreksel van het bestemmingsplan treft u ingesloten aan.

Bodemonderzoek
Binnen en in de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn in het verleden diverse onderzoeken naar de kwaliteit van de bodem verricht. De uitkomsten van deze onderzoeken geven geen aanleiding tot de verwachting dat er zich binnen het betreffende gebied majeure verontreinigingen voordoen.

Bijzonderheden
- schitterende ligging midden in de natuur;
- glasvezel is beschikbaar op de kavel;
- goede ontsluitingsmogelijkheden;
- op ca. 4 km gelegen van het centrum van Someren.

Gemeente Someren sectie R nummer 1121 ged. oppervlakte ca. 106 m x 50 m = 5.000 m2.

Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2013” van de gemeente Someren en heeft daarin de bestemming “Gemengd – Landgoed” met de functieaanduiding wonen. Het bouwvlak heeft een oppervlakte van ca. 40 x 25 = 1.000 m².
Het plan is vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 2013.

Diashow

Routebeschrijving

Plan route

Contactpersoon

Frans Merkens RT RM

Neem contact op