Boekel – Zandhoek 1c

TE KOOP:
Bedrijfskavel met een totale oppervlakte van ca. 2.465 m².

De bedrijfskavel heeft als bestemming ‘Bedrijf- 1 (B-1)’ met onder andere daaraan ondergeschikt:
– een bedrijfswoning;
– detailhandel;
– parkeervoorzieningen;
– tuin, erven en terrein.

Er is één bedrijfswoning toegestaan, met een maximale inhoud van 750 m³.
De bouwhoogte bedraagt maximaal 10 meter, de goothoogte 5 meter. Er is een beeldkwaliteitsplan beschikbaar. Deze kunnen wij op verzoek naar u toesturen.

OMGEVING:
Via een fiets-/wandelpad komt u in minder dan 400 meter tussen de bebouwing van het dorp uit. Daarmee heeft u de ideale combinatie van een kavel voor fraai wonen en een kavel waarop een bedrijfsgebouw gerealiseerd kan worden. De kavel grenst aan twee wegen. Daardoor is het mogelijk om een aparte ontsluiting voor het woonhuis en een aparte ontsluiting voor het bedrijfspand te creëren. Het geheel is ingebed in een landelijke omgeving. Het plan is te kenmerken als een kleinschalig bedrijventerrein met een dorps karakter. Bij uitstek geschikt voor de ondernemer die met zijn bedrijf niet wil “ondersneeuwen” in een grootschalig bedrijventerrein, maar die gezien wil worden. Het object is aan te sluiten op de voorzieningen water, elektra en riolering.

Ten aanzien van de feitelijke levering van het perceel is ten aanzien van de nutsvoorzieningen het navolgende onder meer van toepassing:
a. aanwezigheid van hoofdleidingen door de nutsbedrijven langs de openbare weg of op korte afstand. Onder hoofdleidingen worden begrepen: elektriciteit, water en telefonie. Hieronder wordt niet verstaan/begrepen de bouwen huisaansluiting op die hoofdleidingen. Koper dient zelf zorg te dragen voor bouw- en huisaansluitingen op de hoofdleidingen.
b. koper dient zelf zorg te dragen voor de aansluiting op de hoofdrioleringswerken.
c. voor de afvoer van hemelwater zal door verkoper een voorziening worden aangelegd waar op aangesloten kan worden.

BIJZONDERHEDEN
Op kavel mag een woning gebouwd worden. Deze mag indien door koper gewenst ook aan de zijkant ontsloten worden zodat het bedrijfsverkeer niet langs de woning hoeft te gaan.
Op de kavel moet ca. 183 m² groen inricht worden.

BEREIKBAARHEID
Binnen het plan wordt een ontsluitingsweg aangelegd, de Zandhoekse Loop, die uitweegt op de Zandhoek. Van daaruit is Boekel zelf snel te bereiken en verder is een goede ontsluiting naar elders gewaarborgd door de recent aangelegde randweg (zie kaart). Daarmee is er een goede verbinding met Gemert, Erp en andere omliggende dorpen.

Kenmerken

Adres
Zandhoek 1c
Postcode
5427 PJ
Plaats
Boekel
Land
Nederland

Overdracht

Status
Verkocht
Type aanvaarding
Direct

Bouw

Hoofdbestemming
Bouwgrond

Oppervlakten

Perceel
2.465 m2
Bouwgrond in units vanaf
0

Kaart

Street View

Zoekservice