Sint-Oedenrode – Sonse-Heideweg

Een perceel landbouwgrond gelegen aan Sonse-Heideweg te Sint-Oedenrode. Het perceel heeft een grootte van 1.46.45 ha. Het perceel is niet gedraineerd, maar is eenvoudig te realiseren. Er is geen beregeningsput aanwezig. Op normale hoogte gelegen zandgrond.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen drie jaren is aardappelen en maïs.

Kwaliteit
Op normale hoogte gelegen zandgrond.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt via een sloot.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg, Sonse-Heide te Sint-Oedenrode. De belendingen betreffen percelen landbouwgrond en agrarische bedrijven.

Betalings- en prodcutierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
De percelen worden opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Privaatrechtelijke bepalingen
Geen privaatrechtelijke bepalingen.

Jachtrecht
De jacht is verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond. Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Inschrijving
De verkoop geschiedt bij inschrijving. De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor.

Inschrijven is mogelijk tot 9 december 2022 tot 12.00 uur.
Het inschrijfformulier verzegeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient dan aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars, Taxateurs en Adviseurs, Eindhovenseweg 30b, 5683 KH Best, telefoonnummer 0499 – 37 55 65, e-mail best@berkkerkhof.nl

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres Sonse-Heideweg
Postcode 5492 TE
Plaats Sint-Oedenrode
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht bij inschrijving
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Type land Bouwland
Ontsluiting Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg, Sonse-Heide te Sint-Oedenrode.
Oppervlakte en inhoud
Huiskavel 1.46.45 ha
Totale oppervlakte 1.46.45 ha