Sint-Oedenrode – Grove Den

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: PERCELEN LANDBOUWGROND

Een perceel landbouwgrond met een oppervlakte van 3.65.85 ha. Het betreft een perceel op normale hoogte gelegen zandgrond.

Het perceel wordt in delen verkocht namelijk:

– optie I: dit betreft kavel I met een oppervlakte van ca. 0.95.85 ha;
– optie II: dit betreft kavel II met een oppervlakte van ca. 2.70.00 ha;
– optie III: dit betreft kavel I en kavel II tezamen, met een oppervlakte
van 3.65.85 ha.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is als volgt:
– 2020: grasland
– 2019: grasland
– 2018: grasland

Kwaliteit
Kwalitatief goede zandgrond.

Ontwatering
Voorzien van drainage.

Staat van onderhoud
De percelen verkeren in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Via openbare verharde weg, Grove Den te Sint-Oedenrode.

Bijzonderheden
Geen beregeningsmogelijkheid. Drainage aanwezig.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend
Gemeente Sint Oedenrode, sectie R, nummer 472, oppervlakte 3.65.85 ha

Privaatrechtelijke bepalingen
Niet van toepassing.

Herinrichtingsrente
Volgens het kadastraal bericht is het perceel belast met een jaarlijkse herinrichtingsrente ten bedrage van € 441,20, eindjaar 2034.

Jachtrecht
De jacht is verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Sint-Oedenrode van de gemeente Sint-Oedenrode en heeft daarin de bestemming “Agrarisch”. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 15 maart 2012 en nadien in werking getreden. De regels bij de bestemming(en) zijn als bijlage aangehecht.

Bijzondere voorwaarden bestemmingsplan
Er zijn geen relevante bijzondere voorwaarden.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Over- en ondermaat
Verkoper laat voor zijn rekening het perceel (indien in delen wordt gegund) vóór de aktepassering inmeten. Eventuele over- of ondermaat wordt tegen de inschrijfprijs per m2 verrekend bij de aktepassering.

Verkoopvoorwaarden
De verkoop geschiedt bij inschrijving. De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier met retourenvelop zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot donderdag 2 september 2021 12:00 uur.

Het inschrijfformulier (in de daartoe bestemde bijgevoegde antwoordenvelop) vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient dan aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs, Eindhovenseweg 30/B, 5683 KH te Best.
Telefoonnummer: 0499 – 37 55 65

Kenmerken
Adres Grove Den
Postcode 5491 RW
Plaats Sint-Oedenrode
Land Nederland
Overdracht
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Grasland
Ontsluiting Via openbare verharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 3.65.85 ha