Sint-Oedenrode – Bobbenagelseweg 9

VLEESVARKENSSTAL

Een vleesvarkensbedrijf gelegen in het buitengebied van Sint-Oedenrode. Het bedrijf bestaat uit een vleesvarkensstal met een capaciteit van 810 vleesvarkens. Op het bedrijf rust een milieuvergunning afgegeven d.d. 13 december 2010 voor het houden van 972 vleesvarkens.

Kadastrale gegevens
Gemeente Sint Oedenrode sectie P nummer 539 oppervlakte 1.47.70 ha.

Omgevingsvergunning
Op de locatie is een omgevingsvergunning d.d. 13 december 2010 verleend voor het houden van:
– 540 vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking, RAV code D3.2.15.4;
– 432 vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking, RAV code D3.100.

Natuurbeschermings-wetvergunning
Het bedrijf beschikt niet over een Nb-vergunning. Deze is wel aangevraagd. Er heeft een PAS-melding plaatsgevonden.

Varkensrechten
Er zijn geen varkenseenheden bij de koop ingesloten.

Bestemmingsplan
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Sint-Oedenrode ” van de gemeente Sint-Oedenrode en heeft daarin de enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Landschapswaarden” met bouwvlak en functieaanduiding “specifieke vorm van agrarisch met waarden – intensieve veehouderij begrensd”. Verder heeft het dubbelbestemmingen “Waterstaat – Attentiegebied EHS”, gedeeltelijk “ Waarde – Archeologie 1 (hoge verwachting) en gedeeltelijk “Waarde – Archeologie 2 (middelhoge verwachting). Het plan is vastgesteld door de gemeenteraad op 15 maart 2012 en is gedeeltelijk onherroepelijk in werking.

Vleesvarkensstal
Bouwjaar: omstreeks 1980
Lengte x breedte = oppervlakte: 59,40 x 16,80 = 998 m² + 3,00 x 21,00 = 63 m², totaal 1.061 m²
Fundering: op staal
Gevels: steen (spouw), gemetselde tussengevels
Dakbedekking: asbesthoudende golfplaten
Goothoogte: ca. 2,25 m¹
Dragende constructie: stalen spanten en dragende tussenmuren
Vloer: beton
Isolatie: dakisolatie
Mestput: geheel onderkelderd, inhoud ca. 1.000 m³
Deuren: loopdeuren
Onderhoudstoestand: goed

Inrichting
– Bouwjaar: 1980, later gerenoveerd
– Ventilatie: luchtinlaat via zijwanden naar afdelingen via plafond, afvoer gedeeltelijk via ventilatoren (voorste deel), luchtwasser via centrale zijgang, ventilatieplafond kunststof met glaswol
– Regelapparatuur: Fancom
– Voerverstrekking: droogvoerinstallatie (merk VDL), voerbakken (merk Verba)
– Waterverstrekking: drinknippels
– Huisvestingssysteem: traditioneel, betonroosters, gedeeltelijk staal-, gedeeltelijk kunststof-, gedeeltelijk asbestcementplaat hokinrichting, houten deuren, biologische luchtwasser (merk Unifill, bouwjaar 2013) voldoende capaciteit om uit te breiden naar de volledige stal

Indeling:
– 9 afdelingen met 6 hokken voor 15 vleesvarkens (enkele van 4 hokken met groepsfeeder).

Diversen
– erfverharding met betonklinkers, oppervlakte ca. 650 m²;
– 3 droogvoersilo’s à 9 ton.

Nutsvoorzieningen
Het object is aangesloten op voorzieningen water, elektra (en aardgas, momenteel niet aangesloten).

Ligging en belendingen
Het object is gelegen in het buitengebied aan een openbare verharde weg. De belendingen betreffen landbouwgrond en de voormalige bedrijfswoning.

Onderhoudstoestand
Het object verkeert, daarbij het bouwjaar in ogenschouw nemende, in een goede staat van onderhoud.

Kenmerken
Aanmeldingsreden k.k.
Adres Bobbenagelseweg 9
Postcode 5491 VL
Plaats Sint-Oedenrode
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Agrarisch bedrijf
Bedrijfstype Varkens
Diersoort Vleesvarkens
Ontsluiting Via openbare verharde weg
Bouwjaar 1980
Oppervlakte en inhoud
Omgevingsvergunning
op de locatie is een omgevingsvergunning d.d. 13 december 2010 verleend voor het houden van:
– 540 vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking, rav code d3.2.15.4;
– 432 vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking, rav code d3.100.
Bedrijfscapaciteit 810 vleesvarkens
Totale oppervlakte 1.47.70 ha