Sint Anthonis – Rondveld

Een perceel landbouwgrond gelegen aan Rondveld te Sint-Anthonis. Het perceel heeft een grootte van 2.93.30 ha. Het perceel is niet voorzien van drainage. Er is geen beregeningsput aanwezig. Op het naburige perceel is wel een beregeningspunt aanwezig. Op normale hoogte, één gedeelte bevat een lage hoek gelegen zandgrond.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen drie jaren is maïs.

Kwaliteit
Op normale hoogte en één gedeelte bevat een lage hoek gelegen zandgrond.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt via sloten.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeerd in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via een onverhard pad. De belendingen betreffen percelen landbouwgrond en agrarische bedrijven.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Privaatrechtelijke bepalingen
Geen privaatrechtelijke bepalingen.

Jachtrecht
De Jacht is verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond. Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Inschrijving
De verkoop geschiedt bij inschrijving. De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor.

Inschrijven is mogelijk tot 20 januari 2023 tot 12.00 uur.
Het inschrijfformulier verzegeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient dan aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaar, Taxateurs en Adviseurs, Eindhovenseweg 30b, 5683 KH Best, telefoonnummer 0499 – 37 55 65, e-mail best@berkkerkhof.nl

of

Notariskantoor Gerrits & Van Gulick , Komweg 150, 5421 LH Gemert, telefoonnummer
085 – 076 07 60, e-mail info@gvgn.nl

Bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Sint Anthonis 2013” van de gemeente Sint Anthonis. Het perceel heeft hierin de enkelbestemming “Agrarisch” en de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie”.

Het plan is deels in werking getreden op 4 februari 2015.

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres Rondveld
Postcode 5845 EP
Plaats Sint Anthonis
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht bij inschrijving
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Ontsluiting Via onverhard pad
Oppervlakte en inhoud
Huiskavel 2.93.30 ha
Totale oppervlakte 2.93.30 ha