Mill – Schippersdijk

PERCELEN LANDBOUWGROND

Twee percelen landbouwgrond met een totale oppervlakte van 2.31.65 ha. Perceel I heeft een oppervlakte van 1.37.60 ha, waarvan ca. 5.000 m² bos) en perceel II heeft een oppervlakte van 0.94.05 ha. De percelen zijn gelegen in het buitengebied van Mill en ontsloten via de verharde weg, Schippersdijk.

Teeltplan
Het bouwplan van perceel I (Mill M 316) van de afgelopen jaren is als volgt:
– 2019: maïsland
– 2018: maïsland
– 2017: maïsland

Het bouwplan van perceel II (Mill N 238) van de afgelopen jaren is als volgt:
– 2019: grasland
– 2018: grasland
– 2017: grasland

Kwaliteit
De percelen verkeren in een goede staat van onderhoud.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt door middel van sloten.

Staat van onderhoud
De percelen verkeren in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
goed, via verharde weg Schippersdijk

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend
Gemeente Mill sectie M nummer 316, groot 1.37.60 ha
Gemeente Mill sectie N nummer 238, groot 0.94.05 ha
Totaal 2.31.65 ha

Privaatrechtelijke bepalingen
Perceel Mill M 316 is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen behoeve van Brabant Water N.V.

Perceel Mill N 238 is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen behoeve van Waterschap Aa en Maas.

Herinrichtingsrente
De percelen zijn belast met een jaarlijkse herinrichtingsrente ten bedrage van:
– Mill M 316 € 11,54 eindjaar 2027
– Mill N 238 € 7,87 eindjaar 2027

Jachtrecht
De jacht is niet verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Mill en Sint Hubert” van de gemeente Mill en Sint Hubert en hebben daarin de volgende bestemmingen:

Perceel Mill M 316
Gedeeltelijk de enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Groenblauwe mantel” en gedeeltelijk de enkelbestemming”Bos”. Het perceel beschikt over de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 2”.

Perceel Mill N 238
Gedeeltelijk de enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Groenblauwe mantel” en gedeeltelijk de enkelbestemming”Bos”. Het perceel beschikt gedeeltelijk over de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 2” en gedeeltelijk “Leiding”.

Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 20 juni 2013 en nadien in werking getreden.

Tevens zijn beide percelen gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Mill en Sint Hubert, herziening 2018” vastgesteld op 26 septeber 2019. De percelen hebben hierin dezelfde dubbelbestemmingen als in het bestemmingsplan “Buitengebied Mill en Sint Hubert.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Kenmerken
Aanmeldingsreden prijs op aanvraag
Adres Schippersdijk
Postcode 5451 NC
Plaats Mill
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Type land Bouwland
Ontsluiting Via openbare verharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 2.31.65 ha