Nuenen – Stad van Gerwen 3b

VLEESVARKENSBEDRIJF

Dit vleesvarkensbedrijf met 4 vleesvarkensstallen is gelegen in het buitengebied van Nuenen. Het bedrijf beschikt over goede bedrijfsgebouwen en benodigde vergunningen op een perceel van 0.69.25 ha. Het gehele bedrijf voldoet aan de geldende welzijnseisen, echter nog niet aan de milieu-eisen. Het bedrijf is niet IPPC-waardig.

Kadastrale informatie
Gemeente Nuenen, sectie A, nummer 3895, oppervlakte 0.69.25 ha.

Omgevingsvergunning
Op de locatie is een omgevingsvergunning d.d. 10 januari 2017 verleend voor het houden van:
– 1.600 vleesvarkens;
– 1 paard.

Natuurbeschermings-wetvergunning
Het bedrijf beschik over een Nb-vergunning.

Varkensrechten
Er zijn in totaal 1.543 varkenseenheden.

Bestemmingsplan
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Nuenen ” van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten en heeft daarin de enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Groenblauwe mantel” gedeeltelijk met bouwvlak en de functieaanduiding “specifieke vorm van agrarisch – veehouderij”. Daarnaast beschikt het perceel gedeeltelijk over de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 4a middelhoge verwachting” en gedeeltelijk “Waarde – Archeologie 2 archeologische waarde”.
Het plan is vastgesteld door de gemeenteraad op 1 november 2018. Het object is binnen dit kader te gebruiken ten behoeve van de uitoefening van specifieke vorm van agrarisch – veehouderij.

Vleesvarkensstal I
Bouwjaar: 1976
L x b = oppervlakte: 29,50 x 13,90 = 410 m²
Fundering: op staal
Gevels: steen (spouw), binnenmuren tot de nok opgetrokken
Dakbedekking: asbesthoudende golfplaten
Goothoogte: 2,30 m¹
Dragende constructie: stalen spanten
Vloer: beton
Isolatie: spouwisolatie: nee, dakisolatie: ja, Dupanel en PUR
Mestput: geheel onderkelderd, inhoud 190 m³
Deuren: openslaand
Onderhoudstoestand: goed

Inrichting:
– Bouwjaar: divers
– Ventilatie: luchtinlaat door middel van zijgevel en folie ventilatie plafond, mechanische ventilatie
– Verwarming: naverwarming door middel van deltabuizen
– Voerverstrekking: automatische droogvoerinstallatie, brijbakken
– Huisvestingssysteem: beton- en ijzerwerk hokinrichting, bolle vloer, betonroostervloer

Indeling:
– centrale gang;
– 5 afdelingen met 8 hokken voor 9 vleesvarkens, stalcapaciteit 360 vleesvarkens.

Vleesvarkenstal II
Bouwjaar: 1985
L x b = oppervlakte: 28,50 x 12,00 = 342 m²
Fundering: op staal
Gevels: steen (spouw), binnenmuren tot de nok opgetrokken
Dakbedekking: asbesthoudende golfplaten
Goothoogte: 2,30 m¹
Dragende constructie: stalen spanten
Vloer: beton
Isolatie: spouwisolatie: nee, dakisolatie: ja, Dupanel
Mestput: geheel onderkelderd, inhoud 199 m³
Deuren: openslaand
Onderhoudstoestand: goed

Inrichting:
– Bouwjaar: divers
– Ventilatie: luchtinlaat door middel van zijgevel en folie ventilatie plafond, mechanische ventilatie
– Verwarming: naverwarming door middel van deltabuizen
– Voerverstrekking: automatische droogvoerinstallatie, brijbakken
– Huisvestingssysteem: betonnen hokinrichting, bolle vloer, betonroostervloer

Indeling:
– centrale gang;
– ziekenboeg;
– 4 afdelingen met 8 hokken x 8 vleesvarkens, stalcapaciteit 256 vleesvarkens exclusief ziekenboeg.

Vleesvarkensstal III
Aangebouwd aan stal II
Bouwjaar: 1995
L x b = oppervlakte: 18,50 x 12,00 = 222 m²
Fundering: op staal
Gevels: steen (spouw)
Dakbedekking: asbestvrije golfplaten
Goothoogte: 2,50 m¹
Dragende constructie: stalen spanten
Vloer: beton
Isolatie: spouwisolatie: ja, dakisolatie: ja, Dupanel
Mestput: geheel onderkelderd, inhoud ca. 40 m³ (rioolsysteem)
Deuren: openslaand
Onderhoudstoestand: goed

Inrichting:
– Bouwjaar: 1995
– Ventilatie: luchtinlaat door middel van centrale gang, houtwolcementplaten en glaswol ventilatie plafond, mechanische ventilatie
– Verwarming: vloerverwarming
– Voerverstrekking: automatische droogvoerinstallatie, brijbakken
– Waterverstrekking: nippels
– Huisvestingssysteem: trespa hokinrichting, bolle vloer met vloerverwarming, stalen driekant roosters

Indeling:
– centrale gang;
– 4 afdelingen met 6 hokken x 9 vleesvarkens, stalcapaciteit 216 vleesvarkens.

Vleesvarkensstal IV
Aangebouwd aan stal I en II
Bouwjaar: 2008
L x b = oppervlakte: 29,00 x 26,80 = 777 m²
Fundering: op staal
Gevels: steen (spouw)
Dakbedekking: asbestvrije golfplaten
Goothoogte: 3,00 m¹
Dragende constructie: stalen spanten
Vloer: beton
Isolatie: spouwisolatie: ja, dakisolatie: ja
Mestput: geheel onderkelderd, inhoud 69 m³
Deuren: openslaand
Onderhoudstoestand: goed

Inrichting:
– Bouwjaar: 2008
– Ventilatie: luchtinlaat door middel van kopgevel en geperforeerd ventilatieplafond
– Regelapparatuur: Fancom klimaatregeling
– Voerverstrekking: automatische droogvoerinstallatie
– Huisvestingssysteem: betonnen hokinrichting, bolle vloer met vloerverwarming, betonroostervloer, Groen label, schuine wanden

Indeling:
– centrale middengang;
– 8 afdelingen met 8 hokken x 10 vleesvarkens, stalcapaciteit 640 vleesvarkens.

De totale bedrijfscapaciteit is groot 1.472 vleesvarkens

Diversen
– erfverharding met gebroken puin, oppervlakte ca. 800 m²;
– noodstroomaggregaat op aftakas;
– drie polyester voersilo’s, 2 van 10 tonen 1 van 8 ton;
– buitenput, inhoud ca. 80 m³;
– grondwaterput, diepte ca. 30,00 m¹, zonder ontijzering.

Nutsvoorzieningen
Het object is aangesloten op voorzieningen water, elektra en aardgas.

Ligging en belendingen
Het object is gelegen in het buitengebied aan een openbare verharde weg. De belendingen betreffen (agrarische) bedrijven en enkele burgerwoningen.

Onderhoudstoestand
Het object verkeert, daarbij het bouwjaar in ogenschouw nemende, in een goede staat van onderhoud.

Kenmerken
Aanmeldingsreden prijs op aanvraag
Adres Stad van Gerwen 3b
Postcode 5674 PH
Plaats Nuenen
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Agrarisch bedrijf
Bedrijfstype Varkens
Diersoort Vleesvarkens
Oppervlakte en inhoud
Omgevingsvergunning
op de locatie is een omgevingsvergunning d.d. 10 januari 2017 verleend voor het houden van:

  • 640 vleesvarkens, rav-code d3.2.7.2.1;
  • 960 vleesvarkens, rav-code d3.100;
  • 1 paard, rav-code k1.100.
Bedrijfscapaciteit 1.472
Productierechten 1.543 varkenseenheden
Totale oppervlakte 0.69.25 ha