Nederweert – nabij Dertiensedijk

TE KOOP: EEN PERCEEL LANDBOUWGROND

Het perceel landbouwgrond is gelegen nabij Dertiensedijk te Nederweert. Het heeft een oppervlakte van 2.41.93 ha. Het perceel is niet voorzien van drainage of een beregeningsput.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen ca. 3 jaar is grasland.

Kwaliteit
Kwalitatief goede velpodzolgronden, lemig fijn zand.

Ontwatering
Niet voorzien van drainage.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is bereikbaar via een zandweg, nabij Dertiensedijk te Nederweert.

Bijzonderheden
Niet van toepassing

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend
Gemeente Nederweert U 30, oppervlakte 2.41.93 ha.

Privaatrechtelijke bepalingen
Niet van toepassing

Herinrichtingsrente
Niet van toepassing

Jachtrecht
De jacht is niet verhuurd

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert van de gemeente Nederweert en heeft daarin de bestemming Agrarisch met waarden – Ontwikkelingszone groen.
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 24 november 2009 en nadien in werking getreden.
De regels bij de bestemming(en) zijn als bijlage aangehecht.

Bijzondere voorwaarden bestemmingsplan
Er zijn geen relevante bijzondere voorwaarden.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Over- en ondermaat
Niet van toepassing

Kenmerken
Aanmeldingsreden k.k.
Adres Dertiensedijk
Postcode 6031 PL
Plaats Nederweert
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 2.41.93 ha