Luyksgestel – Waterkuilen

EEN PERCEEL LANDBOUWGROND / HOBBYDIERENWEI

Een perceel landbouwgrond / hobbydierenwei gelegen nabij Hoge Rijt en Waterkuilen te Luyksgestel. Het perceel betreft een driehoekige kavel met een grootte van 0.34.20 ha. Op het perceel bevindt zich een schuur met een oppervlakte van ca. 12,00 x 6,00 = 72 m². Het perceel is volledig omheind. Het perceel is ideaal voor de dierenliefhebber/hobbyist!

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is grasland.

Kwaliteit
Op normale hoogte gelegen, kwalitatief redelijk goede zandgrond.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt via bezinking eigen perceel.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via een onverharde weg. De belendingen betreffen landbouwgronden en bosgronden.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend
Gemeente Luyksgestel sectie D nummer 465 oppervlakte 0.34.20 ha

Jachtrecht
De jacht is niet verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Bergeijk 2011” van de gemeente Bergeijk en heeft daarin de enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Landschapswaarden 2” en de dubbelbestemming “Waarde – Archeologische Verwachtingswaarde”.
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 7 juli 2011 en nadien in werking getreden.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Kenmerken
Aanmeldingsreden k.k.
Adres Waterkuilen
Postcode 5575 XP
Plaats Luyksgestel
Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Type Agrarisch bouwkavel
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 0.34.20 ha