De Rips – Jodenpeeldreef

AGRARISCHE ONTWIKKELINGSLOCATIE

Deze vrij gelegen agrarische ontwikkelingslocatie voor het realiseren van een modern agrarisch bedrijf, is gelegen in het buitengebied van De Rips

Deze locatie is zeer geschikt ten behoeve van het realiseren van een (vollegronds-)teeltbedrijf eventueel inclusief moderne bedrijfswoning.

Het betreft een goed bewerkbaar en in te richten perceel met een oppervlakte van maar liefst 6.00.00 ha, waarvan wel 3.00.00 ha agrarisch bouwvlak betreft.

Kadastrale gegevens
gemeente Bakel en Milheeze, sectie A, nummer 4282, groot 14.850 m²
gemeente Bakel en Milheeze, sectie A, nummer 4615, groot 45.150 m²

Kavelvorm
De kavel heeft een goed bewerkbare rechthoekige kavelvorm.

Grondsoort
Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Bereikbaarheid
Bereikbaar door middel van een verharde openbare weg.

Bebouwingsvoorschriften
Op de kavel kunt u uw bedrijf en een bedrijfswoning realiseren die voldoet aan al uw wensen en eisen. Daarbij dient u zich wel te houden aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan. Een uittreksel van het bestemmingsplan is opgenomen in de brochure die u ook kunt downloaden. Wij raden u aan dit geheel door te nemen en bij vragen contact op te nemen met de gemeente of u kunt zelf een adviseur inschakelen die u hierin kan begeleiden.

Het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Gemert-Bakel heeft op 14 maart 2023 besloten haar medewerking te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de realisering van een bedrijfswoning op deze locatie op basis van artikel 32.17 bestemmingsplan “Gemert-Bakel buitengebied 2017”. De kopie van de brief is opgenomen in de brochure die u ook kunt downloaden.

Bijzondere bepalingen
Omdat de grond in eigendom is van de gemeente Gemert-Bakel is het Didam arrest van toepassing. Bij het tot stand komen van de te sluiten koop zal er door de koper rekening gehouden moeten worden dat de verkoper de gemeente Gemert-Bakel betreft waardoor er andere dan gebruikelijke bedingen van toepassing zijn, waaronder de onderstaande clausule die opgenomen zal worden in de koopovereenkomst.

“Arrest Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR2021:1778) Partijen hebben kennisgenomen van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), waarin de Hoge Raad – onder meer en kort samengevat – heeft overwogen dat het een overheidslichaam niet vrij staat om een onroerende zaak onderhands te verkopen zonder eerst mededingingsruimte te bieden indien sprake is van meerdere gegadigden of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn.
Voor het onverhoopte geval dat de gemeente door onderhandse verkoop van het verkochte in strijd handelt met een of meer van de verplichtingen uit het arrest van de Hoge Raad, dan gaan Partijen ervan uit dat de Overeenkomst daardoor niet nietig of aantastbaar is.”

Locatie
Het object is gelegen in het buitengebied aan een verharde openbare weg. De belendingen betreffen agrarische bedrijven, woningen en landbouwgrond.

De ontsluiting van de kavel is optimaal. Op slechts 1.200 meter afstand ligt de provinciale weg N277.

Bestemmingsplan
Van het bestemmingsplan treft u een uittreksel van de gegevens aan in de brochure die u ook kunt downloaden. Indien u de bestemming volledig wilt inzien verwijzen wij u naar www.ruimtelijkeplannen.nl en/of naar de gemeente Gemert-Bakel waar u de plannen kunt inzien.

Kenmerken
Aanmeldingsreden k.k.
Adres Jodenpeeldreef
Postcode 5764 RL
Plaats De Rips
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Agrarisch bouwkavel
Ontsluiting via openbare verharde weg
Oppervlakte en inhoud
Agrarisch bouwblok 3.00.00 ha
Totale oppervlakte 6.00.00 ha