De Maashoevenweg – Haarsteeg

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Een perceel landbouwgrond gelegen aan De Maashoevenweg te Haarsteeg. Het perceel heeft een grootte van ca. 7.90.00 ha en is voorzien van drainage. Er is geen beregeningsput aanwezig. Op normale hoogte gelegen kleigrond (75% afslibbaar).

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen drie jaren is gras en maïs.

Kwaliteit
Op normale hoogte gelegen kleigrond.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt via een sloot.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg, De Maashoevenweg te Haarsteeg. De belendingen betreffen percelen landbouwgrond en agrarische bedrijven.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend
Gemeente Vlijmen sectie O nummer 298 (ged.), oppervlakte ca. 7.90.00 ha.

Privaatrechtelijke bepalingen
Het perceel is (gedeeltelijk) belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van De Staat (Rijksvastgoedbedrijf), TenneT TSO B.V. en Enexis Netbeheer B.V.

Jachtrecht
De jacht is verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Heusden Buitengebied, 4de herziening” van de gemeente Heusden. Het perceel heeft hierin de enkelbestemming “Agrarisch” en gedeeltelijk de dubbelbestemming “Leiding – Hoogspanning” en “Leiding – Brandstof”. Het plan is onherroepelijk geworden en in werking getreden op 18 december 2018.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond. Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Inschrijving
De verkoop geschiedt bij inschrijving. De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor.

Inschrijven is mogelijk tot en met 17 februari 2023, 12.00 uur.
Het bijgevoegde inschrijfformulier dient dan samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars, Taxateurs en Adviseurs, adres Eindhovenseweg 30b, 5683 KH Best, telefoonnummer 0499 – 37 55 65, e-mail best@berkkerkhof.nl

of

Huijbregts Notarissen & Adviseurs, bezoekadres Julianastraat 19, 5251 EC Vlijmen, postadres Postbus 85, 5250 AB Vlijmen, telefoonnummer 073 – 691 87 87, e-mail info@huijbregtsnotarissen.com

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres De Maashoevenweg
Postcode 5254 VH
Plaats Haarsteeg
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht bij inschrijving
Aanvaarding Uiterlijk 31 maart 2023
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Klei
Type land Bouwland
Ontsluiting Via openbare verharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte ca. 7.90.00 ha